Oferta dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w sprawie utworzenia wizytówki internetowej - 21.10.2016

256 x 256 pixel Contact PNG Icon Wizytówka jest najprostszym rodzajem witryny internetowej. Zawiera jedną podstronę/zakładkę, gdzie są umieszczone podstawowe informacje (łącznie z adresem), a także zdjęcia.

Wizytówka www jest najtańszym rodzajem realizacji, a jednocześnie może być ciekawa i atrakcyjna graficznie. Dzięki tego typu stronie, możecie Państwo małym kosztem zaistnieć w sieci.

 

Oferta obejmuje :

- utworzenie nazwy głównej  ogrodu  (domena ),

- umieszczenie strony internetowej-wizytówki na darmowym serwerze (hosting ),

- obsługa strony w przypadku zmiany istotnych danych (składu organów ROD, adresu, telefonów itp.),

- możliwość utworzenia wizytówki wg pomysłu zamawiającego,

 

Zainteresowane zarządy ogrodów proszone są o dostarczenie następujących danych:

skład personalny zarządu i komisji rewizyjnej,

- adres ogrodu, telefon ( ewentualnie kontakty do osób funkcyjnych -gospodarz, elektryk, członkowie zarządu itp. ),

godziny dyżurów  w biurze ( o ile takie się odbywają )

-kilka ciekawych zdjęć (max 5 szt.) związanych z danym ogrodem

- inne, które ogród chciałby umieścić na swojej internetowej wizytówce

 

UWAGA - Darmowy koszt utworzenia wizytówki internetowej.

Oferta ważna jest bezterminowo.

 

Szczegóły :

Krzysztof Sołowiej 

tel. 733 80 5555

tel. 533 330 001

e-mail   solowiej.krzysiek@gmail.com

 


 Dane kontaktowe ROD - 21.10.2016

 Okręgowy Zarząd Podlaski prosi Zarządy ROD o przekazanie oficjalnych danych kontaktowych do ROD aby można było je zamieścić na stronie internetowej Okręgu w zakładce o nas/okręgowe ROD  (zobacz). Przekazane dane powinny zawierać adres ogrodu, telefon kontaktowy i adres e-mail oraz, w wypadku gdy ROD samodzielnie prowadzi stronę internetową, adres www.

 


 

 Konkurs jubileuszowy „PZD – historia i wspomnienia” - 14.10.2016

 Zgłoś się do otwartego konkursu Prezydium KR PZD z okazji 35-lecia PZD „PZD – historia i wspomnienia”. Wspólnie upamiętnijmy historię 35 lat istnienia PZD, tworząc książkę o tym pięknym okresie działalności Związku. Zgłoszenia można przesyłać do 31 października br. Na laureatów konkursu czekają cenne nagrody!​

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Zdumiewające omyłki RPO na temat Statutu PZD - 09.09.2016

 Wydając postanowienie o rejestracji Statut PZD Sąd potwierdził jego zgodność z obowiązującym prawem. Stąd informację o zastrzeżeniach Rzecznika Praw Obywatelskich wobec Statutu PZD przyjęto ze zdumieniem. Stało się ono jeszcze większe, gdy argumentację RPO poddano analizie. Oczywiste omyłki, błędne interpretacje, wreszcie powoływanie się na bezpodstawne pomówienia – wszystko to można znaleźć w oficjalnym dokumencie sygnowanym podpisem dr A. Bodnara i zamieszczonym na stronie Biura RPO. Stanowisko w tej bulwersującej sprawie zajęło Prezydium KR PZD.​

 

CZYTAJ DALEJ


 Informator Działkowca - 23.08.2016

 W najnowszym Informatorze Działkowca: 35-lecie istnienia PZD; Konkurs Jubileuszowy - "PZD - historia i wspomnienia"; Wspólne świętowanie!; Zakończono przegląd ROD i działek; PZD walczy z opłatami za śmieci; Problem meldowania w ROD; Milionowe inwestycje w ogrodach oraz wyniki konkursów krajowych i  porady ogrodnicze. Polecamy lekturze!​

 

 

WERSJA ELEKTRONICZNA

 


 

 Relacja z obchodów 35-lecia ROD Aster w Łomży na portalu xlomza.pl - 23.08.2016

XLomza Działkowcy z położonego przy ulicy Fortecznej ROD „Aster” w Łomży uroczyście obchodzili 35-lecie funkcjonowania swojego ogrodu. Zorganizowane 20 sierpnia br. uroczystości obfitowały w tańce, zabawy i biesiadę przy ognisku. Był to także czas na podsumowanie kilkudziesięciu lat osiągnięć i sukcesów ogrodu oraz na wręczenie zasłużonym działkowcom odznaczeń i dyplomów.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Prezydium KR PZD w/s interpelacji dwojga posłów PO - 19.08.2016

Documentation free icon W dniu 17.08 br. Prezydium KR PZD rozpatrzyło sprawę interpelacji dotyczących ustawy o ROD, złożonych przez posłów Beatę Małecką - Liberę oraz Tomasza Cimoszewicza. Prezydium uznało za konieczne oficjalnie zaprotestować wobec nieprawdziwych informacji i krzywdzących sugestii nt. PZD oraz ustawy o ROD, zawartych w pismach posłów. W przyjętym stanowisku zarząd krajowy PZD odnosi się również do odpowiedzi udzielonej posłom przez resort infrastruktury. Stanowisko zaprezentowane przez ministra K. Smolińskiego dowodzi bowiem, że władze ministerstwa nie tylko znają, ale i rozumieją przesłanki, dla których działkowcy są przeciwni zmianom ustawy o ROD postulowanym przez dwójkę posłów PO.​

 

CZYTAJ DALEJ

 


 Komunikat Prezydium KR PZD w sprawie zamieszkiwania i zameldowania osób na terenach rodzinnych ogrodów działkowych - 19.08.2016

House free icon Prezydium Krajowej Rady PZD zapoznało się ze zgłoszoną interpelacją poselską nr 3865 Pana Posła Tomasza Szymańskiego w sprawie zakazu meldunku osób na terenach rodzinnych ogrodów działkowych, jej odpowiedzią przedstawioną przez Pana Tomasza Zdzikota, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz interpelacją nr 1630 Pani Poseł Krystyny Sibińskiej w sprawie osób eksmitowanych z ogrodów działkowych i odpowiedzią przedstawioną przez Pana Kazimierza Smolińskiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.​

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Komunikat Prezydium KR PZD w sprawie interpelacji poselskich i odpowiedzi Ministra Środowiska w sprawie śmieci - 19.08.2016​

Garbage free icon Prezydium Krajowej Rady PZD informuje, że zapoznało się z interpelacją posła Wojciecha Szaramy (PiS), posła Stanisława Lamczyka (PO) oraz odpowiedziami Ministra Środowiska na w/w interpelacje poselskie w sprawie śmieci.​

 

CZYTAJ DALEJ

 


 Czytajcie „działkowca”! - 19.08.2016

 Rozpoczyna się jesienny szczyt działkowych prac, w których najlepszym przewodnikiem i doradcą będzie wrześniowy numer „działkowca” – bogaty w aktualne porady i inspiracje ogrodnicze!

 

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Prezydium KR PZD w/s interpelacji dwojga posłów PO - 19.08.2016

Television free icon Prezydium Krajowej Rady PZD zapoznało się ze zgłoszoną interpelacją poselską nr 3130 Pani Poseł Krystyny Sibińskiej w sprawie opłaty audiowizualnej dla działkowców. W podnoszonej w ww. interpelacji sprawie wypowiedziało się już Prezydium Krajowej Rady PZD w formie komunikatu z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 NOWY WRZEŚNIOWY „Mój Ogródek”, JUŻ NA RYNKU! Tylko 2,49 zł! - 18.08.2016

 W bieżącym numerze doradzimy jak zadbać o naszą działkę na przełomie lata i jesieni – co przyciąć, co przesadzić a co wykopać. Podpowiemy jak stworzyć kwitnący, wiosenny trawnik z roślin cebulowych, tak aby nowy sezon przywitać w atrakcyjnej, kolorowej odsłonie. Zachęcimy do sadzenia roślin zimozielonych, zdobiących działkę przez cały rok. Podpowiemy, które gatunki wybrać i jak o nie odpowiednio dbać.​

 

CZYTAJ DALEJ

 


 Uwaga! Konkurs „działkowca” wciąż trwa! - 18.08.2016

 Już tylko do 26 września można przesyłać zgłoszenia do konkursu „Moja Działka” organizowanego przez redakcję miesięcznika „działkowiec” i przeznaczonego dla użytkowników działek w ROD. Jego celem jest m.in. propagowanie dobrych wzorów zagospodarowania działek, promocja różnych ich funkcji, obok typowo rekreacyjnych – również tych uprawowych, związanych z produkcją własnych owoców i warzyw.​

 

CZYTAJ DALEJ

 


Status osoby pozbawionej członkostwa w PZD w ramach postępowania wewnątrzorganizacyjnego - 17.08.2016

auction hammer icon W związku pismem z dnia 23 czerwca 2016r. (AO-I.511.82.2016.PBO),  skierowanym do Prezydium KR PZD przez Prezydenta m.st. Warszawy, występującego w charakterze organu nadzoru nad stowarzyszeniem ogrodowym PZD, Prezydium KR PZD stwierdza​

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

Obchodzimy 35-lecie ROD Aster w Łomży - 12.08.2016 

Food Birthday Cake icon Nasz jubileusz zbiega się w czasie z obchodami 35-lecia Polskiego Związku Działkowców. To, że jesteśmy rówieśnikami stowarzyszenia skupiającego prawie wszystkie polskie ogrody działkowe daje powód do podwójnego świętowania. W naszym pojęciu zobowiązuje także do podejmowania działań zmierzających do podnoszenia poziomu organizacyjnego i technicznego zagospodarowania ogrodu. Staramy się temu wyzwaniu podołać. Aby przybliżyć nasze działania przedstawiam poniżej krótki zarys historii ogrodu.

Zorganizowany został w 1981 roku jako pracowniczy ogród przez Komendę Wojewódzką Milicji w Łomży, z inicjatywy miłośnika przyrody, komendanta płk mgr Stefana Sokołowskiego. Utworzono go na przekazanej przez Naczelnika Gminy Łomża działce o powierzchni 4,72 ha. Był to teren od wielu lat praktycznie nie wykorzystywany. Obejmował pozostałości po byłym carskim forcie ziemnym. W czasie I i II wojny światowej toczyły się tu walki obronne. Po wyzwoleniu teren nie został zagospodarowany i jako zbędny wojsku został przejęty przez gminę. Wkrótce pokryły go chwasty i zarośla, a mieszkańcy miasta i okolicznych wsi urządzili tu dzikie wysypisko śmieci. Odpadki jakie tam się znajdowały wskazywały na to, że w dewastacji brały także udział pobliskie zakłady produkcyjne i usługowe.

Po uzyskaniu decyzji lokalizacyjnej KWMO dokonała oczyszczenia terenu i jego wyrównania. Wyznaczono alejki wewnętrzne i granice 123 działek. Rozdzielono je wśród funkcjonariuszy milicji, pracowników komendy oraz emerytów i rencistów. W roku następnym zakończono niwelację terenu, utwardzono drogi dojazdowe. Wykonano ujęcie wody i sieć wodociągową z punktami czerpalnymi w alejkach. Ogród został ogrodzony siatką. Powołany został zarząd, a działkowcy zabrali się do pracy. Było jej wiele, a zacząć należało od usunięcia pozostałości zanieczyszczeń po wysypisku i użyźnienia gleby poprzez nawiezienie czarnoziemu i odpowiednie nawożenie. Pomimo trudności prace te zostały należycie wykonane, o czym świadczy dzisiejszy wygląd ogrodu. Pojawiły się nasadzenia drzew i krzewów, pierwsze altanki i ogrodzenia działek. W następnych latach powstawały kolejne elementy infrastruktury: parkingi, tablice ogłoszeń i plac zabaw dla dzieci. Zakupiony został używany barakowóz z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarczo- biurowe.W 1990 roku rozpoczęły się zmiany stanu prawnego. Najpierw nieruchomość z urządzonym ogrodem działkowym ASTER została przekazana w administrowanie Polskiemu Związkowi Działkowców w Łomży, a w roku

1996 aktem notarialnym przekazano ją w wieczyste użytkowanie PZD.

W tym czasie systematycznie ogród był modernizowany. Wybudowano sieć energetyczną, umożliwiającą doprowadzenie prądu do każdej działki. Wyremontowano hydrofornię, wybudowano magazynek sprzętu ogrodowego i sanitariaty. Wyremontowany został budynek administracyjny i wykonane zostało oświetlenie alei głównej i placu rekreacyjnego. Wybudowano wiaty umożliwiające odbywanie zebrań działkowców i organizację imprez okolicznościowych. Urządzono nowy plac zabaw dla dzieci. Wymieniono skrzynki rozdzielcze energii elektrycznej. Wiele z tych przedsięwzięć było finansowanych z udziałem dotacji z funduszy PZD. Podnosiły one stan zagospodarowania ogrodu i jego estetykę. Poszczególne działki też stawały się coraz ładniejsze. Znalazło to uznanie podczas udziału w organizowanych konkursach. Ogród nasz i zgłaszane działki wielokrotnie zajmowały czołowe miejsca w okręgu. Byliśmy aktywni w pracy związkowej. Za działania w obronie ustawy o ogrodach działkowych i związku , Prezydium Krajowej Rady PZD przyznała ogrodowi odznakę „Za Zasługi dla Polskiego Związku Działkowców.”

Pozostało jeszcze wiele do zrobienia. Realizując program przystosowania do koncepcji otwartych ogrodów potrzebujemy dalszej modernizacji naszej infrastruktury, do poziomu, który umożliwi organizowanie imprez integracyjnych i szerszą współpracę z organizacjami społeczności lokalnej. Niezbędny jest kapitalny remont sieci wodociągowej, wymiana skorodowanych elementów ogrodzenia zewnętrznego, wymiana rozdzielnicy elektrycznej w hydroforni oraz podniesienie estetyki ternu rekreacyjnego. Potrzeba na to dużych nakładów finansowych, dlatego pojęte zostały działania zmierzające do uzyskania środków z funduszy pomocowych. Z dodatkowego opodatkowania działkowców nie da się tych zamierzeń zrealizować, z trudem pokrywają bieżące potrzeby w zakresie konserwacji i napraw elementów infrastruktury.

Świętując nasz jubileusz pomimo dumy z dotychczasowych osiągnięć będziemy pamiętać, że czeka jeszcze wiele pracy. Mamy nadzieję, że przynajmniej większość zamierzeń uda się zrealizować. Liczymy na wsparcie organów samorządu Łomżyńskiego i współpracę z lokalnymi organizacjami pozarządowymi. Będziemy także starać się o uzyskanie dotacji z funduszu rozwoju PZD.

 

 

Prezes ROD ASTER

inż Jan Płoński


  Promocja ogrodów działkowych w „Pytaniu na śniadanie” w TVP 2 - 11.08.2016

W ciekawy sposób zaprezentowano ogrody działkowe w popularnym porannym programie „Pytanie na śniadanie” w telewizyjnej Dwójce. 8 sierpnia w czasie kilku wejść antenowych pod hasłem „Pora na pomidora” telewizyjna „pogodynka” na terenie ROD „Sowińskiego” w Warszawie, nie tylko przedstawiała prognozę pogody, ale rozmawiała także z działkowcami w różnym wieku, pokazując plony działkowe i przedstawiając działki jako wspaniały sposób na rodzinne spędzanie czasu w mieście.​

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 40-lecie ROD im. J.Wagi - 10.08.2016

 Rodzinny Ogród Działkowy im. Jakuba Wagi w Łomży obchodzi w tym roku 40-lecie swojego istnienia. W związku z tym zaprasza wszystkich działkowców z ogrodów znajdujących się na terenie Łomży i Piątnicy na uroczyste spotkanie.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 Konkurs jubileuszowy „PZD – historia i wspomnienia” - 05.08.2016

 Zgłoś się do otwartego konkursu Prezydium KR PZD z okazji 35-lecia PZD „PZD – historia i wspomnienia”. Wspólnie upamiętnijmy historię 35 lat istnienia PZD, tworząc książkę o tym pięknym okresie działalności Związku. Zgłoszenia można przesyłać do 31 października br. Na laureatów konkursu czekają cenne nagrody!​

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Rzecznik Praw Obywatelskich w sprawie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 04.08.2016

orbz nature icon Przypominamy, że w lipcu b.r. wpłynęło do Krajowej Rady PZD pismo Rzecznika Praw Obywatelskich z informacją o braku możliwości pozyskania przez rodzinne ogrody działkowe dofinansowania w ramach programu „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 2) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 Rzecznik Praw Obywatelskich w sprawie opłat za śmieci - 04.08.2016

recycle icon W związku z problemem opłat za wywóz śmieci z terenów ogrodów działkowych, w szczególności związanym z opłatą ryczałtową, Krajowa Rada PZD postanowiła poruszyć to zagadnienie na spotkaniu z Rzecznikiem Praw Obywatelskich - Adamem Bodnarem.​

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Przegląd informacji medialnych o działkowcach i ogrodach - 02.08.2016

Newspapers 1 icon W najnowszym przeglądzie prasy przeczytasz: Chwila dla Ciebie pisze o najważniejszych przepisach prawa związkowego; Gazeta Lubuska opisuje inicjatywę działkowców z ROD Związkowiec w Zielonej Górze, którzy czytają dzieciom; Szamotuły.pl informują o rozstrzygnięciu konkursu Gminny Mistrza Kompostownika. Polecamy lekturze!​

 

CZYTAJ DALEJ

 


 Komunikat Prezydium KR PZD w sprawie udzielania pomocy finansowej dla ROD realizujących zadania inwestycyjno-remontowe - 29.07.2016

settings 3 icon Prezydium KR PZD na posiedzeniu 28 lipca br. po zapoznaniu się z wnioskami zarządów ROD o udzielenie pożyczek z Funduszu Samopomocowego, pozytywnie zaakceptowanymi przez Prezydia OZ PZD udzieliło 6 pożyczek dla ROD na łączną kwotę 283.400 zł.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Miejskie pszczelarstwo także na terenie rodzinnych ogrodów działkowych - 29.07.2016

 Coraz bardziej docenia się pożyteczną rolę miejskich pasiek. Przekonali się o tym już mieszkańcy Warszawy i Torunia, gdzie zebrano rekordowe ilości miodu. Warto przypomnieć, że miejskim pszczelarstwem zajmują się także działkowcy w niektórych rodzinnych ogrodach działkowych.

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Komunikat Prezydium KR PZD w sprawie aktualnego stanu przeglądów ROD i działek zrealizowanych we wszystkich okręgach w ramach projektu „Powszechny przegląd zagospodarowania ROD i działek w 2016 roku” - 28.07.2016

process info icon Zgodnie z uchwałą Nr 145/2016 Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie realizacji projektu pod nazwą „Powszechny przegląd zagospodarowania ROD i działek w 2016 roku”, wszystkie okręgi podjęły niezbędne działania logistyczne do przeprowadzenia przeglądów ROD i działek. Na dzień 25 lipca 2016 roku stan przeglądów przedstawia się następująco. Do 25 lipca 2016 r. łącznie zlustrowano 3 440 ROD i 629 907 działek, co stanowi odpowiednio ponad 73% i 70% w skali kraju.​

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Ogrody działkowe tematem wystawy na Biennale Urbana w Wenecji - 21.07.2016

 Podczas tegorocznego Biennale Urbana w Wenecji, które odbyło się pod koniec maja, zaprezentowana została  wystawa pt. „Proste historie”, która obrazuje fenomen rodzinnych ogrodów działkowych, a także rolę Polskiego Związku Działkowców w rozwoju i promocji ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce. Przygotowana przez zespół PAREGA (Paul Cetnarski, Marta Kowalczyk, Wojciech Mazan, Roman Rutkowski, Rafał Śliwa) wystawa zaprezentowała społeczny i funkcjonalny potencjał polskich ogrodów działkowych. Projekt zyskał wsparcie PZD, który dofinansował wystawowe makiety oraz objął go swoim patronatem.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Dziennik Zachodni: Jedziemy na Rodos, czyli działka jest modna - 22.07.2016

 Turcja i Egipt nie, bo niebezpiecznie. W Chorwacji drogo, pogoda w Łebie niepewna, no i daleko. Wraca moda na odpoczynek blisko domu, najlepiej na  własnej działce. Grill z sąsiadami, wspólne większe pikniki. Bo najważniejsza jest rekreacja, a nie jak kiedyś, hodowanie marchewki. Jednak wcale nie jest łatwo kupić działkę w Rodzinnych Ogródkach Działkowych. A i ceny potrafią zaskoczyć. Bo działki to teraz coraz obiekt pożądania. M.in. z uwagi na to, że działek nie przybywa. Są produktem wręcz ekskluzywnym, mimo że ich posiadanie to także obowiązek i ciężka praca.​

 

CZYTAJ DALEJ

 


 Informator Działkowca już w Twoim ogrodzie! - 21.07.2016

 W najnowszym Informatorze Działkowca przeczytasz m.in.: Spotkanie z Rzecznikiem, Krajowe Dni Działkowca i Jubileusz PZD, Przegląd ogrodów i działek, Czym grozi nielegalne budownictwo w ROD?, Inwestycje w ROD w 2015 roku. Serdecznie polecamy lekturze!

 

wersja elektroniczna

 


 

 Rzecznik Praw Obywatelskich pomaga PZD w pozyskaniu dofinansowania z NFOŚiGW - 20.07.2016

 Do Krajowej Rady PZD wpłynęło pismo od Rzecznika Praw Obywatelskich dr Adama Bodnara, w którym informuje on PZD, iż skierował wystąpienie do NFOŚiGW w sprawie możliwości pozyskiwania dofinansowania na przedsięwzięcia prowadzone przez rodzinne ogrody działkowe. W gronie beneficjentów programu Prosument, który finansuje zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, pominięte zostały stowarzyszenia ogrodowe. Równiez PZD zajął w tej sprawie stanowisko. Zmiana dotychczasowych przepisów i dopuszczenie PZD oraz ROD jako beneficjantów programu sprawi, że możliwe stanie się korzystanie z dofinansowań w zakresie ochrony środowiska, a tym samym możliwy będzie rozwój ogrodów pod względem ekologicznym.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Działkowcy i ogrody w centrum zainteresowania mediów - 21.07.2016

Radio 4 icon W najnowszym przeglądzie prasy przeczytasz m.in.: Głos.Gdyni.pl pisze o dofinansowaniu urzędu miasta do zakupu rozdrabniaczy do gałęzi dla ROD; Kurier Poranny informuje o pierwszej w Polsce strefie ochrony jeży; Express Bydgoski donosi o patrolach Straży Miejskiej w bydgoskich ROD pod kątem prawidłowego gospodarowania odpadami. Polecamy lekturze!

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Rozstrzygnięty został krajowy konkurs na "Wzorową Altanę" - 20.07.2016

 Ogrody działkowe składają się z wielu działek, ale i z altan, które są ich nieodłączną częścią. Altany są tak różnorodne i barwne, jak ich właściciele, którzy tworzą przyjazną i solidarną społeczność skupioną wokół ogrodnictwa działkowego. Dlatego w  tym roku Krajowa Rada po raz pierwszy ogłosiła także konkurs „Wzorowa Altana”, by pokazać wszystkim, że altany to coś więcej niż tylko wiata czy mały działkowy domek, że są one nieodłącznym elementem ogrodowego krajobrazu, a często wizytówką działki i dumą ich właścicieli. 14 lipca Prezydium KR PZD podjęło uchwałę, w której znajduje się rozstrzygnięcie tego konkursu.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

  Wyniki konkursu krajowego "Wzorow Działka Roku 2016" - 20.07.2016

 W dniu 14 lipca br. Prezydium KR PZD zadecydowało o wynikach cieszącego się od wielu lat niesłabnącą popularnością krajowego konkursu "Wzorowa Działka Roku 2016". W tym roku do rywalizacji stanęły 24 działki będące laureatami konkursów na szczeblu okręgowym. Swoim zagospodarowaniem, estetyką, rozplanowaniem przestrzennym części wypoczynkowej i uprawnej, tzw. małą architekturą czy ekologią, mogą one służyć za przykład wszystkim działkowcom. Wybór laureatów był niezwykle trudny.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Prezydium KR PZD rozstrzygnęło konkurs "Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2016" - 20.07.2016

 Konkurs na najpiękniejszy "Rodzinny Ogród Działkowy" to już tradycja. Jego celem jest nie tylko propagowanie dobrych wzorów, ale przede wszystkim nagrodzenie zarządów ROD za estetykę i piękno ogrodów, ale też docenienie osobistego zaangażowania i serca, jakie działkowcy wkładają w swoją pracę, przy jednoczesnym zachowaniu regulaminowych zasad i wrażliwości na piękno przyrody. „Rodzinny Ogród Działkowy 2016 roku” odbywa się zarówno na szczeblu okręgowym, jak i krajowym. W tym roku do konkursu zgłoszonych zostało 17 ogrodów.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Związkowe wydawnictwa i plakaty - 19.07.2016

 Krajowa Rada wydała plakat z okazji 35-lecia PZD i zbliżających się Krajowych Dni Działkowca 2016, a także przygotowała Biuletyn Informacyjny (5/2016), "Informator działkowca" na sierpień oraz plakat informacyjny pt. "ORGANIZMY pożyteczne na działce". Wszystkie te wydawnictwa w najbliższych dniach trafią do okręgowych zarządów i wszystkich ROD zrzeszonych w PZD.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 Informacja z przebiegu konkursów ROD -19.07.2016 r.

Free stock photo of garden Zgodnie z Uchwałą nr 44/2016 Prezydium OZP PZD w Białymstoku z dnia 27.04.2016 w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursów w Rodzinnych Ogrodach Działkowych, Komisja Okręgowa w składzie 11-tu członków z udziałem Prezesa Okręgu przedstawia informację z jego przebiegu. Do konkursów w czterech kategoriach:

1. „Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2016.”

2. „Wzorowa Działka Roku 2016.”

3. „Wzorowa Altana Roku 2016.”

4. „Najpiękniejsza Działka Roku 2016.”

przystąpiło 16 ogrodów, a w poszczególnych kategoriach odpowiednio : 1, 11, 5, i 14 ROD.

Konkurs na wzorowy rodzinny ogród działkowy ma zbyt mało zwolenników. Komisja Oświaty Ogrodniczej pracuje nad tym problemem i oczekujemy że w latach następnych będzie więcej pięknych ogrodów zgłoszonych do szlachetnej rywalizacji w PZD.

Wzorową działkę roku 2016 zgłosiło jedenaście ROD. Komisja konkursowa dokonała oceny i przedstawiła protokół z bardzo wysoką punktacją. Wśród 11 ocenianych działek trzy otrzymały po 138 punktów na 140 możliwych, a w gronie pozostałych tylko trzy oceniono poniżej 130 punktów.

Wzorowa altana roku 2016, jest to nowy konkurs krajowy. W naszym Okręgu wzięło w nim udział pięć Ogrodów. Dwa z nich otrzymały bardzo wysoką ocenę – 103 punkty na 105 możliwych. Komisja konkursowa jest zdania, że warto prowadzić taką rywalizację wśród altan działkowych w poszczególnych ROD.

Konkurs na najpiękniejszą działkę 2016 roku jest prowadzony wyłącznie na szczeblu Okręgu i od kilku lat cieszy się największym zainteresowaniem. Również i w tym roku przystąpiło do niego 14 z 16 zgłoszonych Ogrodów. Komisja konkursowa wyłoniła trzy ROD z bardzo wysoką punktacją – 148 na 150 możliwych, a wśród pozostałych nie ma działek najpiękniejszych poniżej 140 punktów. Zdaniem komisji, nasze ogrody dobrze wykorzystały ostatnie lata w podnoszeniu standardów estetycznych w ROD, choć nie zawsze w zgodzie z obowiązującym regulaminem.

 

Sekretarz Komisji

Stanisław Dworakowski

 


 Krajowa Rada PZD przekazała Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa informację dot. problemu meldowania w ROD - 17.07.2016

 Na prośbę Ministra Infrastruktury i Budownictwa Kazimierza Smolińskiego Krajowa Rada PZD przygotowała ogólną informację dotyczącą problemu meldowania na terenie działek rodzinnych w celu optymalnego naświetlenia tego zagadnienia oraz powiązanych z nim aspektów. Istnieje bowiem konieczność podjęcia odpowiednich działań zmierzających do zwalczania zjawiska meldowania osób zamieszkujących na działkach w ROD.​

 

CZYTAJ DALEJ

 


 Zgłaszanie zmiany danych osobowych i korespondencyjnych - 17.07.2016

businessman, sign, pen Powszechnym problemem nękającym zarządy ROD są trudności w kontaktowaniu się z użytkownikami działek. Z tego powodu niektóre organy bardzo często odstępują od przewidzianych przez ustawę, statut i regulamin możliwości sankcjonowania niestosujących się do przepisów wewnątrzzwiązkowych działkowców, które zazwyczaj wymagają wysyłania pisemnych upomnień, wezwań bądź uchwał zawierających rozstrzygnięcie w indywidualnej sprawie. Dzieje się tak, ponieważ zarządy ROD nie mają pewności, czy dane adresowe użytkownika działki są aktualne, albo podejrzewają, że użytkownik danej działki zmarł i w związku z tym nie wiedzą jak w tej sytuacji mają postąpić, zwłaszcza gdy sprawa dotyczy kwestii tak ważnych, jak na przykład wypowiedzenie umowy dzierżawy działkowej.
    W tej sytuacji należy więc pamiętać, że to na działkowcach spoczywa obowiązek aktualizacji swoich danych osobowych oraz adresu do korespondencji i to oni ponoszą ewentualną odpowiedzialność za ujemne skutki wynikające z niedokonania takiej aktualizacji. Obowiązek, o którym mowa powyżej, został uregulowany w § 15 pkt 7 Statutu PZD – w odniesieniu do członków PZD oraz w § 81 Regulaminu ROD, który dotyczy już każdego działkowca. Dlatego też użytkownicy działek powinni pamiętać, że zgodnie z § 81 ust. 3 w razie niezgłoszenia zmiany miejsca zamieszkania lub w przypadku odmowy przyjęcia korespondencji, skierowane do działkowca pisma, po ich zwrocie przez pocztę, pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.


 Korzystny wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku w sprawie ROD "Zalesiany" - 16.07.2016 r.

Information Icon W dniu 16 czerwca 2016 r., wskutek apelacji od wyroku z dnia 21 grudnia 2015 r. wniesionej przez OZ Podlaski PZD, w Sądzie Okręgowym w Białymstoku odbyła się rozprawa w sprawie z powództwa spadkobierców byłych właścicieli gruntów, na których obecnie znajduje się ROD "Zalesiany", przeciwko OZ Podlaskiemu PZD o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Sąd Okręgowy w Białymstoku uznał apelację OZP PZD za zasadną i w związku z tym zmienił zaskarżony wyrok oraz oddalił powództwo.

Warto przypomnieć, że wyrok z dn. 21 grudnia 2015 r. wydany w I instancji przez Sąd Rejonowy w Białymstoku przychylał się ku żądaniom powodów i nakazał wykreślenie przysługującego Polskiemu Związkowi Działkowców wieczystego prawa użytkowania przedmiotowego gruntu z treści księgi wieczystej. Od takiej decyzji odwołanie złożył Okręgowy Zarząd Podlaski PZD.

 


 Czytajcie „działkowca”! - 15.07.2016

 Na rynku ukazał się już najnowszy,sierpniowy numer „działkowca” – bogaty w aktualne porady i inspiracje ogrodnicze, pomocne w letniej pielęgnacji i modernizacji działki! Jak działkowcy spędzają lato, co uprawiają i zmieniają na swoich działkach? Zajrzyjcie do naszego bloku reportaży, w którym publikujemy relacje z ogrodów z różnych rejonów kraju! Chcecie być na bieżąco i wiedzieć co dzieje się w Związku i ogrodach?  Czytajcie „Wiadomości”! „Tylko w działkowcu” znajdziecie aktualne informacje na temat najważniejszych wydarzeń!

 

CZYTAJ DALEJ

 


 „Mój Ogródek”, tylko 2,49 zł! Sierpniowy numer już na rynku! - 15.07.2016

 W bieżącym numerze doradzimy jak skutecznie zabezpieczyć balkonowe rośliny, zanim wyjedziemy na urlop, a także – co posadzić i dosadzić na działce w sierpniu, tak aby rabaty były atrakcyjne przez kolejne tygodnie. Zachęcimy do letniego nawożenia roślin ozdobnych,którego często działkowcy się obawiają. Wytłumaczymy znaczenie kwasów humusowych dla żyzności gleby i pomożemy wybrać najlepsze preparaty z ich udziałem dostępne na rynku. Podpowiemy jak umiejętnie posadzić różaneczniki, aby w przyszłym roku, wiosną  zachwyciły nas obfitym kwitnieniem oraz zachęcimy do sadzenia zimowitów i jesiennych krokusów. Zainspirujemy do stworzenia na działce prowansalskiego klimatu – wskazując odpowiedni dobór roślin.​

 

CZYTAJ DALEJ

 


 Wystąpienie Prezydium KR PZD do Ministra Infrastruktury i Budownictwa ws. śmieci - 15.07.2016

 Krajowa Rada PZD uznała za celowe wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa Kazimierza Smolińskiego z wnioskiem dostosowanie zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do potrzeb rodzinnych ogrodów działkowych (uwzględniając specyfikę ogrodów), w tym spowodowanie, aby stawki opłaty za wywóz śmieci były adekwatne do ilości śmieci faktycznie wytwarzanych na terenach ogrodów. ​

 

CZYTAJ DALEJ

 


   Przegląd informacji medialnych o działkowcach i ogrodach - 12.07.2016

Newspapers 2 icon W najnowszym przeglądzie mediów przeczytasz m.in.: Polska Agencja Prasowa "Miejskie pszczoły dają dużo miodu"; Prawo.GazetaPrawna.pl "Za co działkowiec może zostać ukarany?"; Polska - Głos Wielkopolski "Ogrody po niemiecku - nasi działkowcy zobaczyli jak działają".​

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

   Zielona Rzeczpospolita na lato - 08.07.2016

 W najnowszym numerze Zielonej Rzeczpospolitej przeczytaj koniecznie: Ogrody działkowe rosną w siłę - wywiad z Prezesem PZD Eugeniuszem Kondrackim, Biedni z autem za sto tysięcy, Czy wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich zagrozi altanom? Gorący temat - Zawyżone opłaty za śmieci, Ogrody przyjazne niepełnosprawnym, Powszechny przegląd zagospodarowania ROD i działek, Nie trujmy siebie i innych.

 

wersja elektroniczna

 


 

 

 Czytajcie „działkowca”! - 20.10.2016

 Najwyższy czas aby przygotować rośliny i działki do zimowego spoczynku! A najnowszy, listopadowy numer „działkowca” będzie niezastąpionym i najlepszym przewodnikiem podczas jesiennych prac! To również dogodna pora na zamówienie prenumeraty „działkowca” na kolejny rok. Nie zwlekajcie i skorzystajcie z pakietów korzyści dla prenumeratorów, obejmujących m.in. unikalne informatory ogrodnicze oraz nasiona warzyw i kwiatów!​

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Chrońmy nasze działki - 18.10.2016

 Jesień to najbardziej aktywny okres działkowych złodziei . Apelujemy o zamykanie altan, uprzątnięcie działek i zabranie cennych przedmiotów.​

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Przegląd Informacji Medialnych - 17.10.2016

 W aktualnym przeglądzie prasy m.in. TVP 3 Regionalna (pasmo ogólnopolskie) podaje smutną informacje o likwidacji Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Drzymały (przy Jeziorze Maltańskim) w Poznaniu, Słowo Podlasia relacjonuje ciekawą inicjatywę edukacji potencjalnych przyszłych pokoleń działkowców z Białej Podlaskiej, Gazeta Kujawska podkreśla, że ROD „Wrzos” w Wistce Królewskiej koło Włocławka, jako jeden z nielicznych ogrodów działkowych może pochwalić się zbiorczą kanalizacją i własną oczyszczalnią ścieków, Portal eKoszalin.pl informuje o ciekawym pomyśle koszalińskich działkowców z ROD „Centralny” i ROD „Aster, etc. Zachęcamy do lektury! ​

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Interpelacja i odpowiedź w sprawie uwłaszczenia działkowców - 13.10.2016

 W dniu 31.07 br. poseł Marcin Horała (PiS) złożył interpelację do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uwłaszczenia działkowców. W odpowiedzi Ministerstwo poinformowało, że „resort nie planuje podjęcia prac ukierunkowanych na wprowadzenie rozwiązań przewidujących przekazanie praw zbywalnych (prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego) na rzecz działkowców użytkujących grunty publiczne”.​

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Interpelacja i odpowiedź w sprawie wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej przez stowarzyszenie ogrodowe - 13.10.2016

 W dniu 25.07 br. poseł Jerzy Gosiewski (PiS) złożył interpelację w sprawie wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej przez stowarzyszenie ogrodowe, w której pyta Ministra Infrastruktury i Budownictwa czy rozważa on zmianę w art. 36 ust. 3 ustawy o ROD, która odebrałaby uprawnienie stowarzyszeniu ogrodowemu do wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej. W odpowiedzi Minister stwierdza: „w opinii resortu infrastruktury i budownictwa omawiane zagadnienia aktualnie nie wymagają podjęcia inicjatywy legislacyjnej”.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Ochrona danych osobowych działkowców - 12.10.2016

 Credit Report Icon Zarządy są organami prowadzącymi bieżące sprawy Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Do takich spraw należy także egzekwowanie od działkowców zaległych opłat ogrodowych uchwalonych przez walne zebranie. Jednakże to zadanie jest często stwarza trudności, gdyż nie każdy użytkownik reaguje na wysyłane przez organy PZD upomnienia i wezwania do zapłaty.

Niektóre zarządy, w ramach walki z niestosującymi się do wezwań działkowcami, postanawiają ich zdyscyplinować poprzez wywieszanie w ogólnodostępnych miejscach list użytkowników działek, którzy zalegają z opłatami. Jest to działanie naruszające ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z jej art. 6 ust. 1 za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Dlatego też nie ma różnicy, czy na liście widnieją nazwiska działkowców, czy też tylko numery ich działek, ponieważ do tak ujętej w ustawie definicji danych należy bez wątpienia również numer działki w ROD. Pozwala on na natychmiastowe zidentyfikowanie jej użytkownika.

Naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych jest także często praktykowane przez zarządy wywieszanie w miejscach publicznych zdjęć z monitoringów, które pokazują działkowców naruszających przepisy. Najczęściej są to działkowcy niestosujący się do wybranej przez ogród metody segregacji odpadów komunalnych. Sytuacji nie zmienia fakt zamazania oczu osobie widocznej na zdjęciu. 

Warto w tym momencie wspomnieć, że naruszenie postanowień ustawy o ochronie danych osobowych powoduje możliwość zastosowania wobec dopuszczającego się naruszeń sankcji w niej wskazanych. W związku z powyższym, wszystkie organy PZD, które zdecydowały się na wywieszanie w zarządzanych przez siebie ogrodach jakichkolwiek informacji, które naruszają zapisy ustawy o ochronie danych osobowych, powinny je jak najszybciej stamtąd usunąć. 

 


 

 Manipulacje i przekłamania na temat likwidacji ROD „Bohaterów Westerplatte” w Warszawie - 09.10.2016

 W środę 5 października br. na antenie TVP w programie "Magazyn śłedczy Anity Gargas" wyemitowano materiał na temat likwidacji ROD „Bohaterów Westerplatte” w Warszawie. Materiał ten poprzez liczne świadome przekłamania oraz manipulacje przedstawia w negatywnym świetle działania podejmowane przez Okręgowy Zarząd Mazowiecki PZD podczas likwidacji części ogrodów pod budowę autostrady S2. Rzeczywistość postrzegana oczami dziennikarki niestety daleko odbiega od prawdy.​

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Przegląd Informacji Medialnych - 06.10.2016

 W najnowszym Przeglądzie Prasy m.in. TVP 3 Kraków informuje o dofinansowaniu dla krakowskich działkowców w zamian za otwarcie części wspólnych ogrodów, Gazeta Pomorska podaje, że w ramach budżetu partycypacyjnego w Czersku w pow. chojnickim zmodernizowana zostanie droga dojazdowa do ROD przy ul. Towarowej w Czersku, Gazeta Lubuska ostrzega, że władze Zielonej Góry zakładają przedłużenie trasy aglomeracyjnej kosztem ROD „Przodownik” i zachęca działkowców do obrony swojego dorobku, Aktualności.Zambrów.org podają, że w związku z pracami nad budżetem na 2017 r. - grupa radnych złożyła projekt do prezydenta miasta, w którym wnioskują o zabezpieczenie kwot na elektryfikację ROD „Pod Długoborzem”.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Dzieci z Przedszkola nr 5 w Suwałkach w roli działkowców - 06.10.2016

News IconGazeta Współczesna, w swoim artykule z dn. 1 października, zamieściła relację z wizyty dzieci z Przedszkola nr 5 w Suwałkach w ROD "Malwa". Ten największy suwalski ogród z przedszkolakami współpracuje już od dłuższego czasu w ramach realizacji idei ogrodów otwartych. Zapraszamy wszystkich chętnych do przeczytania całego artykułu!

 

CZYTAJ ARTYKUŁ

 


 

 Targi Ogrodnicze „Jesień w sadzie i ogrodzie” i Targi Leśne "Las i My" - 06.10.2016

kukurydza 2014 8 i 9 października w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie odbędą się Jesienne Targi Ogrodnicze „Jesień w sadzie i ogrodzie” i Targi Leśne „Las i My”. Szczegółowy harmonogram wydarzenia oraz wszelkie niezbędne informacje znajdują się na stronie internetowej organizatora. 

 

ZOBACZ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

 


 

 STOP spalaniu na działkach!!! - 04.10.2016

 Na niektórych działkach ma miejsce niedopuszczalny proceder spalania śmieci, w wyniku którego do gleb, wód i powietrza przenikają rakotwórcze substancje. Problem ten dotyczy niestety wielu terenów ogrodów działkowych, zarówno tych podmiejskich, jak i tych zlokalizowanych blisko siedzib ludzkich. Do Krajowej Rady PZD co i rusz docierają skargi zarówno ze strony zatruwanych dymem mieszkańców, jak i samych działkowców, którym przeszkadzają uciążliwi sąsiedzi palący obcięte gałęzie i suche liście. Także media dostrzegają problem zadymienia ROD...  ​

 

CZYTAJ DALEJ

 


 Europa i świat już wiedzą – przyszłością miast muszą być ogrody, a najlepiej działkowe - 29.09.2016

kleingaerten Podczas gdy władze polskich miast bardzo często traktują ogrodnictwo działkowe, jak kulę u nogi, nie mają wizji współpracy i wsparcia rozwoju ogrodnictwa działkowego w mieście, na całym świecie nie dyskutuje się już o tym czy ogrody powinny funkcjonować, ale jak i gdzie je zakładać i rozwijać.  Przykłady z całego świata można by mnożyć i wciąż przybywa nowych.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Szkolenie kandydatów na instruktorów ogrodnictwa - 29.09.2016

 W dniu 28 września 2016 r., w siedzibie Biura Zamiejscowego OZP PZD w Suwałkach, odbyło się szkolenie kandydatów na instruktorów ogrodnictwa z rejonu suwalskiego. Szkolenie zostało przeprowadzone przez przedstawicieli OZ Podlaskiego - doktora Stanisława Dworakowskiego i Czesława Kryszkiewicza przy udziale Stanisława Paszkowskiego i Henryka Przekopa z Suwałk. 

 


 

 Instruktorzy ds. ogrodnictwa z OZ Podlaskiego w audycji Polskiego Radia Białystok - 28.09.2016

Znalezione obrazy dla zapytania polskie radio białystok Stanisław Dworakowski - instruktor do spraw ogrodnictwa w Okręgowym Zarządzie Podlaskim i Czesław Kryszkiewicz - krajowy instruktor do spraw ogrodnictwa działkowego byli gośćmi Anety Gałaburdy w audycji pt. "Kim jest dziś działkowiec?". Materiał został wyemitowany w dn. 24 września na antenie Polskiego Radia Białystok. Tych, którzy chcieliby wysłuchać audycji,  zapraszamy do odwiedzenia strony Polskiego Radia Białystok.

 

POSŁUCHAJ AUDYCJI

 


 

 Odznaczenia w PZD – chwalebna tradycja i wyróżnienie za trud pracy - 28.09.2016

 Polski Związek Działkowców jako największa organizacja pozarządowa w Polsce od lat przyznaje odznaczenia. Pragnie w ten sposób docenić prace społeczną dziesiątek tysięcy najbardziej zaangażowanych działkowców, którzy pełnią prawdziwie publiczną służbę w organach PZD. Odznaczenia są swoistą gratyfikacją za trud pracy działkowców, za poświęcony czas i społeczne zaangażowanie dla dobra działkowców i przyszłych pokoleń...

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Gminne dotacje dla ogrodów działkowych - 27.09.2016

money,cash,currency,coin Wiele gmin docenia działalność ROD i ich znaczenie w krajobrazie miast. Jednocześnie samorządowcy dostrzegają również potrzebę nieustannych inwestycji i modernizacji ogrodów działkowych. Na ten cel zarządy ROD mogą ubiegać się o gminne dotacje. Mimo, że starać się o nie będzie można dopiero z początkiem nowego roku, warto, aby działkowcy już teraz zadbali o zarezerwowanie przez gminy środków na ten cel. Jesień to bowiem czas, gdy gminy opracowują projekty przyszłorocznych budżetów.​

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Stanowisko Krajowej Komisji Rewizyjnej w sprawie kwestionowania niektórych zapisów statutu PZD przez RPO - 27.09.2016

email,mail,message,letter,envelop Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców statutowego i ustawowego organu kontrolnego społecznie wykonujący swój mandat wobec członków i Związku wyrażają swoje głębokie oburzenie i zdecydowany sprzeciw wobec treści zawartych w piśmie Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 19 sierpnia 2016 roku do Prezesa PZD.​

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Przegląd Informacji Medialnych - 26.09.2016

 W najnowszym przeglądzie prasy m.in.: Echo Dnia (Świętokrzyskie) zauważa, że wielkim zainteresowaniem cieszył się III Świętokrzyski Kiermasz Produktów Pszczelich na terenie ROD "Magnolia" w Kielcach, Radio.koszalin.pl (Polskie Radio Koszalin) ostrzega przed utratą części ogrodów działkowców z „ROD Słoneczny” w Sianowie, TVP 3 Bydgoszcz w podaje, że programem budowy kanalizacji zostały objęte: ROD: Opławiec, Podgórze, Ustronie i Zacisze w Bydgoszczy, a docelowo wszystkie bydgoskie ROD.Zachęcamy do lektury!!!

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Ogrody działkowe powstają nawet w Afryce - 23.09.2016

 O tym, że ogrody działkowe  są domeną nie tylko Polaków i Europejczyków wiemy nie od dziś. Działki posiadają też Japończycy i Kanadyjczycy, ale ich powstawanie jest możliwe także w krajach tzw. trzeciego świata. Nie dziwi chyba nikogo, że osobą, która pokazuje, jak zakładać ogrody działkowe w Afryce, jest polski naukowiec dr inż. Mariusz Antolak.​

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Informator Działkowca - 23.09.2016

 W najnowszym numerze Informatora Działkowca: Interpelacje poselskie w sprawie śmieci, Odbyły się Krajowe Dni Działkowca, Jubileuszowe posiedzenie KR PZD, Moc atrakcji w ROD, Dobre wiadomości dla ROD płyną z NFOŚiGW, Opłaty za radio i telewizję w ROD, Zgłoś się do konkursu z okazji 35-lecia PZD, Porady ogrodnicze. Polecamy lekturze!​

 

WERSJA ELEKTRONICZNA

 


 

 NIE PRZEGAP! JUŻ NA RYNKU PAŹDZIERNIKOWY „Mój Ogródek”! Cena tylko 2,49 zł! - 21.09.2016

 Z naszymi radami każda działka stanie się atrakcyjna i oryginalna. W październikowym numerze w cyklu „Rośliny na właściwym miejscu” podpowiemy, co posadzić na stanowisku cienistym i suchym, tak aby upiększyć też i te trudne miejsce na działce.​

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Czytajcie „działkowca”! - 20.09.2016

 Sięgnij po najnowszy, październikowy numer „działkowca” –niezbędny i doskonały przewodnik podczas jesiennych prac na działce, który doradzi też m.in. jak dokonać najlepszych wyborów podczas zakupów, ponieważ właśnie w tym czasie nabywamy i sadzimy wiele nowych roślin! A oprócz tego porady i ciekawostki ogrodnicze, artykuły o ekologii, nawożeniu, uprawie w gruncie i pod osłonami oraz wiele innych, aktualnych tematów! Pamiętaj! „Działkowiec” to nie tylko wiedza ogrodnicza, to również recepta na zdrowy styl życia! Bądź z nami!

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Dalsze wzmocnienie ochrony danych osobowych działkowców - 16.09.2016

 Od kilku już lat wszystkie jednostki i organy Związku mają obowiązek dołożenia szczególnej staranności w zakresie obchodzenia się z danymi osobowymi działkowców. Wyrazem tego jest uchwała nr 147/2009 Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 28 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych w jednostkach PZD.  Uchwała ta została podjęta w celu zapewnienia sprawnego wdrożenia i stosowania ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych we wszystkich jednostkach organizacyjnych Związku, a zwłaszcza w rodzinnych ogrodach działkowych.​

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Likwidacje i regulacje prawne ROD rozpatrywane na posiedzeniu Prezydium KR PZD w dniu 15 września 2016 roku - 16.09.2016

 Jednym z tematów poruszonych na posiedzeniu Prezydium Krajowej Rady PZD w dniu 15 września 2016 r., były likwidacje i regulacje prawne ROD. Mimo, iż spraw w tym bloku tematycznym było bardzo dużo, Prezydium KR PZD z każdą z nich dokładnie się zapoznało i podjęło odpowiednie decyzje.​

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Komunikat Prezydium KR PZD ws. udzielania pomocy finansowej dla ROD realizujących zadania inwestycyjno-remontowe - 16.09.2016

 Prezydium KR PZD na posiedzeniu 15 września br po zapoznaniu się z wnioskami zarządów ROD o udzielenie pożyczek z Funduszu Samopomocowego, pozytywnie zaakceptowanymi przez Prezydia OZ PZD udzieliło pożyczek dla 7 ROD na łączną kwotę 230.420 zł. Taka forma pomocy finansowej od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem wśród ogrodów.​

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Różna interpretacja zasad usuwania drzew na działkach - problemem działkowców - 16.09.2016

tree,plant W związku z problemami, na jakie napotykają działkowcy w urzędach przy składaniu wniosków o zgodę na wycinkę drzew z terenu działek w ROD informujemy, iż zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych zezwolenie na usunięcie drzew z terenu działki wydawane jest na wniosek działkowca, a z terenu ogólnego ROD – na wniosek zarządu ROD. Ponadto, zgodnie art. 30 ust. 2 ustawy o ROD nasadzenia na terenie działki w ROD stanowią własność działkowca.​

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Przegląd Prasy - 15.09.2016

tv,teletext,television W najnowszym przeglądzie prasy uwadze polecamy: Głos Pomorza pisze o projekcie zgłoszonym przez działkowców z ROD im. S. Staszica w Słupsku w ramach Budżetu Obywatelskiego; Głos Koszaliński informuje o częściowej likwidacji ROD im. Fałata w Słupsku pod budowę drogi; Nasz Głos Poznański pisze o inicjatywie "Spotkanie z Kulturą i Sztuką w ROD", która miała miejsce w ogrodzie działkowym im. ks. L. Przyłuskiego w Poznaniu.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Listy gratulacyjne z okazji Krajowych Dni Działkowca - 14.09.2016

 Z okazji 35-lecia jubileuszu Polskiego Związku Działkowców, którego oficjalne uroczystości odbyły się 3 września br. podczas Krajowych Dni Działkowca w Zabrzu, gratulacje i życzenia z tej okazji przesłali ministrowie oraz politycy szczebla krajowego i lokalnego, jak również zarządy ROD. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami.​

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Prezydium KR PZD sprzeciwia się oskarżeniom RPO - 09.09.2016

 Prezydium KR PZD udzieliło odpowiedzi na pismo RPO dr Adama Bodnara, którym zakwestionował on zapisy Statutu PZD oraz sposób działania organizacji. Prezydium stwierdziło, iż wystąpienie RPO zawiera szereg nieprawdziwych twierdzeń, a wręcz pomówień, a inicjatywę tą można uznać za próbę nieuprawnionej ingerencji organu państwa w funkcjonowanie stowarzyszenia, co narusza prawo o stowarzyszeniach. Prezydium uznało też, że sposób postępowania dr A. Bodnara -  uwiarygodnił pomówienia wobec PZD i uczynił to publicznie - uzasadnia skierowanie do niego apelu o większą wstrzemięźliwość w działaniach podejmowanych wobec organizacji.​

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Stanowisko Krajowej Komisji Rewizyjnej w sprawie interpelacji poselskich - 09.09.2016

mail,envelop,message,email,letter Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców społecznie wykonujący swój mandat wobec członków i Związku wyrażają swoje głębokie oburzenie i zdecydowany sprzeciw wobec treści zawartych w interpelacjach posłów na Sejm RP Pani Beaty Małeckiej-Libery (interpelacja nr 3797) i Pana Tomasza Cimoszewicza (interpelacja nr 3718), którzy swymi wystąpieniami zmierzają de facto do podważania ustawy o ROD z 2013 roku.​

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Światełko w tunelu w pozyskiwaniu środków z Narodowego i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 09.09.2016

 Przypominamy, że w lipcu b.r. Krajowa Rada PZD wystąpiła do Zastępcy Prezesa Zarządu NFOŚiGW - Artura Michalskiego, w celu włączenia stowarzyszeń ogrodowych, w tym PZD do programów priorytetowych, jako beneficjentów korzystających z dofinansowań, jakie oferuje NFOŚiGW oraz WFOŚiGW.​

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Trudna droga do jubileuszu - 07.09.2016

 W maju 1981 roku Sejm uchwalił nową, wypracowaną dzięki doświadczeniom ruchu ogrodniczego w Polsce, ustawę o pracowniczych ogrodach działkowych (POD). Pod koniec czerwca 1980 r. odbył się I Zjazd PZD, który został powołany mocą tej ustawy. Tak właśnie zaczęło się 35-lecie PZD, które w tym roku obchodzimy i doceniamy.​

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Podziękowania za udział w Krajowych Dniach Działkowca 2016 - 07.09.2016

 Krajowe Dni Działkowca są co roku bardzo ważnym wydarzeniem dla działkowców i PZD. Tegoroczne, które świętowaliśmy w Zabrzu odbywały się w jubileuszowym, 35 roku istnienia Polskiego Związku Działkowców. Działkowcy z całej Polski przyjechali na Śląsk, by razem świętować krajowe dożynki działkowe, które dla członków Związku jest świętem radości i podziękowania za plony oraz za wszystkie dotychczasowe sukcesy. To także doskonała okazja do podziękowania wszystkim, którzy wspierają i pomagają działkowcom, rodzinnym ogrodom działkowym i Związkowi, a także dostrzegają nasze problemy i wykazują dla nich zrozumienie.​

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Obchody Krajowych Dni Działkowca w Zabrzu - relacja - 06.09.2016

 W dniu 3 września br. do Zabrza przyjechało z całej Polski blisko 800 działkowców, by razem świętować i cieszyć się z sukcesów ogrodów  i Związku.  Było radośnie, gwarnie  i momentami bardzo nostalgicznie. Razem z działkowcami świętowali zacni goście na czele z władzami Zabrza, parlamentarzystami i samorządowcami. Byli także zasłużeni w 35-letniej historii działacze PZD, którzy nie kryli łez wzruszenia i radości z tego spotkania.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Krajowe Dni Działkowca 2016 w obiektywie mediów - 06.09.2016

 Hucznie obchodzony jubileusz 35-lecia PZD, jaki towarzyszył tegorocznym Krajowym Dniom Działkowca w Zabrzu cieszył się niemałym zainteresowaniem lokalnych mediów. Krajowa Rada zaprosiła lokalne media na Konferencję Prasową, która odbyła się tuż przed rozpoczęciem imprezy. Wzmianki o działkowym święcie pojawiły się na wszystkich zabrzańskich portalach internetowych, a także w lokalnej prasie i telewizji.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Najstarszy ogród działkowy w Łomży skończył 40 lat - 06.09.2016 

XLomza 3 września br. w sali widowiskowej Centrum Kultury Katolickiej odbyły się uroczyste obchody 40 - lecia Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Jakuba Wagi w Łomży. W spotkaniu obok przedstawicieli wszystkich łomżyńskich ogrodów uczestniczyły rzesze działkowców z rodzinami. Uroczystość obfitowała w okolicznościowe przemówienia, wręczenie odznaczeń i nagród zasłużonym działkowcom, a także wystawy fotograficzne prezentujące zarówno ogród jak i krajobrazy kurpiowskie. Nie zabrakło też tańców przy akompaniamencie kurpiowskiej kapeli ludowej. 

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Uchwała jubileuszowa w sprawie uhonorowania najbardziej zasłużonych działaczy PZD - 05.09.2016

 Krajowa Rada PZD postanawiła uhonorować najbardziej zasłużonych działaczy PZD i działkowców dla rozwoju ogrodów działkowych, umacniania i obrony Związku, wdrażania prawa w Związku w kończącym się okresie 35-lecia PZD. W tej sprawie podczas Krajowej Rady w Zabrzu podjęta została uchwała.​

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Uchwała Jubileuszowa podjęta podczas posiedzenia z okazji 35-lecia PZD - 05.09.2016

  Krajowa Rada PZD na wspólnym jubileuszowym posiedzeniu z Krajową Komisją Rewizyjną PZD podjęła uchwałę jubileuszową, w której złożone zostały głębokie podziękowania wszystkim działaczom i działkowcom, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do kultywowania i ochrony idei ogrodnictwa działkowego w Polsce, a także dziesiątkom tysięcy działaczy i działkowców, którzy z ogromnym społecznym zaangażowaniem dbają o rozwój ROD.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Wystąpienie Prezesa PZD podczas jubileuszowej Krajowej Rady - 05.09.2016

 Jak to się zaczęło? Jak doszło do powstania Polskiego Związku Działkowców? Prezes PZD Eugeniusz Kondracki mówił o tym podczas swojego przemówienia w dniu 2 września br. na uroczystym, jubileuszowym posiedzeniu Krajowej Rady PZD. Zachęcamy do zapoznania się z tym wystąpieniem.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Jubileuszowe posiedzenie Krajowej Rady PZD - 05.09.2016

 W dniu 2 września 2016 r. w Zabrzu 320 metrów pod powierzchnią ziemi w Kopalni Guido odbyło się IX posiedzenie Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. W posiedzeniu udział wzięli ponadto członkowie Krajowej Rady, członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD oraz zaproszeni goście. Wśród nich znaleźli się zasłużeni w 35 letniej historii PZD działacze z całej Polski, a także władze Zabrza: Prezydent Małgorzata Szulik-Mańka i wiceprezydent Krzysztof Lewandowski.​

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Galeria zdjęć z Krajowych Dni Działkowca 2016 - 05.09.2016

 Podczas działkowego święta w Zabrzu było wiele wspaniałych i wzruszających chwil, które na długo zapadną w sercach obecnych. Zachęcamy do zobaczenia zdjęć z tej uroczystości. Galeria będzie w dalszym ciągu uzupełniana o kolejne zdjęcia.

 

GALERIA ZDJĘĆ

 


 

 Obchody Krajowych Dni Działkowca w Zabrzu - 05.09.2016

 W Zabrzu zakończyły się uroczyste obchody Krajowych Dni Działkowca, w których uczestniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki, władze Zabrza na czele z Prezydent Zabrza Małgorzatą Mańką-Szulik oraz wiceprezydentami Katarzyną Dzióbą i Krzysztofem Lewandowskim oraz zaproszeni goście i politycy. W uroczystości uczestniczyło też. ok. 800 działkowców z całej Polski.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Jubileuszowa Zielona Rzeczpospolita - 02.09.2016

 W specjalnym jubileuszowym wydaniu Zielonej Rzeczpospolitej z okazji 35-lecia PZD, polecamy lekturze m.in: Trudna droga do jubileuszu, czyli słowo od Prezesa PZD; Działkowcy o PZD;  35 lat wspólnej historii PZD i działkowców; PZD w liczbach 1981-2016; Kim są polscy działkowcy?; PZD = dobra ustawa dla działkowców; Inicjatywa "Stop Rozbiórkom Altan"; Podatkowe zwycięstwo PZD; Walka o prawa działkowców w "specustawach"; Działkowcy chcą być w PZD; Rok 1990 - 6 tygodni grozy; PZD reguluje stan prawny gruntów; Roszczenia do gruntów ROD; Ogrody nie blokują rozwoju miast; Te programy zmieniły oblicza ogrodów; Wspólnie budujemy przyszłość; Polacy potrzebują ogrodów; Konkurs jubileuszowy.  ​

 

WERSJA ELEKTRONICZNA

 


 

 Konkursy na Okręgowych Dniach Działkowca! - 01.09.2016

48 x 48 pixel Award PNG IconW związku z planowanymi na dzień 10 września br. (sobota)  uroczystościami Okręgowego Dnia Działkowca ogłaszamy konkursy na:

 

 • Najsmaczniejsze ciasto owocowe

 • Najlepszą nalewkę

 

Zachęcamy do udziału w konkursach ogrody i indywidualnych działkowców.

Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenie udziału w konkursie do dnia 1 września br.

 

 

                                                                               Prezes OZP PZD

                                                                          /-/ mgr Andrzej Bojko

 

 


 

 Wczasy na działkach – ponadczasowy i aktywny relaks - 31.08.2016

graphic,design,pen,draw,write,pencil,edit,paint,writing Koniec wakacji to bardzo dobra okazja by podsumować tegoroczną działalność społeczną ROD i PZD. Nie trzeba daleko wyjeżdżać, żeby poczuć się jak na wakacjach, nawet w takich wielkich miastach jak Warszawa, Gdańsk, czy Kraków seniorzy mają szansę na zajęcia na świeżym powietrzu, wśród zieleni i w miłym towarzystwie. Jak wynika z informacji Okręgowych Zarządów PZD w tym roku rekordowa liczba ROD zadbała o twórcze urozmaicenie czasu letniego seniorom.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 

 Zaproszenie na obchody Dnia Działkowca w ROD im. Żwirki i Wigury - 26.08.2016

Farmer icon Zarząd ROD im. Żwirki i Wigury w Białymstoku zaprasza na obchody Dnia Działkowca, które odbędą się 10 września 2016 r. o godzinie 12.00. 

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Przegląd informacji medialnych o działkowcach i ogrodach - 24.08.2016

newspaper icon W najnowszym przeglądzie prasy: PolskieRadio.pl informuje o trudnościach jakie stwarzają władze Warszawy w kwestii regulacji prawnej terenów ROD na podstawie art. 76 ustawy o ROD; RynekSeniora.pl przypomina o przepisach obowiązujących przy budowie altany w ROD; Gazeta Wyborcza - Kraków donosi o problemach działkowców z ROD Drożdżownia w Bieżanowie, w miejscu którego może zostać wybudowane osiedle mieszkaniowe.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Kalendarze na 2017 rok - 24.08.2016

Calendar icon OZ Podlaski informuje, że posiada w sprzedaży kalendarze wielokartkowe na 2017 rok w cenie 10 złotych. Chętnych zapraszamy do siedziby OZ Podlaskiego w Białymstoku przy ul. Ciołkowskiego 2/5!

 

 


 

 Obchody Dnia Działkowca w ROD im. Gen. Wróblewskiego w Księżynie - 24.08.2016

Military Tent icon Serdecznie zapraszamy wszystkich działkowiczów z rodzinami i przyjaciółmi na obchody Dnia Działkowca w naszym ogrodzie w dniu 27 sierpnia 2016 r.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Dzień Działkowca w ROD Oaza w Kukowie - 24.08.2016

envelope icon Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Oaza” w Kukowie gm. Suwałki zaprasza na dzień działkowca w dniu 3 września 2016 r. o godzinie 14.00.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 

 

Witamy serdecznie na stronie internetowej

Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD.

 

 

Zapraszamy do przeglądania jej zawartości. Mamy nadzieję, że zawarte treści będą dobrze popularyzować wiedzę o Polskim Związku Działkowców i o naszych ogrodach.

Szczegółowe informacje o aktualnych problemach Związku, działaniach struktur krajowych i terenowych  oraz wiadomości z życia rodzinnych ogrodów z terenu całej Polski znajdziecie Państwo na stronie Krajowej Rady PZD  www.pzd.pl

 


 

 

monitoring pozycji

Białystok - Łomża - Suwałki

Polski Związek Działkowców

Okręgowy Zarząd Podlaski

   Artykuły archiwalne
   Artykuły archiwalne

   85 732 22 58

   Polski Związek Działkowców        ul. Ciołkowskiego 2/5      
   Okręgowy  Zarząd   Podlaski          15-245   Białystok           

   podlaski@pzd.pl www.pzdpodlaski.pl