Oferta dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w sprawie utworzenia wizytówki internetowej - 28.09.2016

256 x 256 pixel Contact PNG Icon Wizytówka jest najprostszym rodzajem witryny internetowej. Zawiera jedną podstronę/zakładkę, gdzie są umieszczone podstawowe informacje (łącznie z adresem), a także zdjęcia.

Wizytówka www jest najtańszym rodzajem realizacji, a jednocześnie może być ciekawa i atrakcyjna graficznie. Dzięki tego typu stronie, możecie Państwo małym kosztem zaistnieć w sieci.

 

Oferta obejmuje :

- utworzenie nazwy głównej  ogrodu  (domena ),

- umieszczenie strony internetowej-wizytówki na darmowym serwerze (hosting ),

- obsługa strony w przypadku zmiany istotnych danych (składu organów ROD, adresu, telefonów itp.),

- możliwość utworzenia wizytówki wg pomysłu zamawiającego,

 

Zainteresowane zarządy ogrodów proszone są o dostarczenie następujących danych:

skład personalny zarządu i komisji rewizyjnej,

- adres ogrodu, telefon ( ewentualnie kontakty do osób funkcyjnych -gospodarz, elektryk, członkowie zarządu itp. ),

godziny dyżurów  w biurze ( o ile takie się odbywają )

-kilka ciekawych zdjęć (max 5 szt.) związanych z danym ogrodem

- inne, które ogród chciałby umieścić na swojej internetowej wizytówce

 

UWAGA - Darmowy koszt utworzenia wizytówki internetowej.

Oferta ważna jest bezterminowo.

 

Szczegóły :

Krzysztof Sołowiej 

tel. 733 80 5555

tel. 533 330 001

e-mail   solowiej.krzysiek@gmail.com

 


 Dane kontaktowe ROD - 28.09.2016

 Okręgowy Zarząd Podlaski prosi Zarządy ROD o przekazanie oficjalnych danych kontaktowych do ROD aby można było je zamieścić na stronie internetowej Okręgu w zakładce o nas/okręgowe ROD  (zobacz). Przekazane dane powinny zawierać adres ogrodu, telefon kontaktowy i adres e-mail oraz, w wypadku gdy ROD samodzielnie prowadzi stronę internetową, adres www.

 


 

 Zdumiewające omyłki RPO na temat Statutu PZD - 09.09.2016

 Wydając postanowienie o rejestracji Statut PZD Sąd potwierdził jego zgodność z obowiązującym prawem. Stąd informację o zastrzeżeniach Rzecznika Praw Obywatelskich wobec Statutu PZD przyjęto ze zdumieniem. Stało się ono jeszcze większe, gdy argumentację RPO poddano analizie. Oczywiste omyłki, błędne interpretacje, wreszcie powoływanie się na bezpodstawne pomówienia – wszystko to można znaleźć w oficjalnym dokumencie sygnowanym podpisem dr A. Bodnara i zamieszczonym na stronie Biura RPO. Stanowisko w tej bulwersującej sprawie zajęło Prezydium KR PZD.​

 

CZYTAJ DALEJ

  Informacja z przebiegu konkursów ROD -19.07.2016 r.

Free stock photo of garden Zgodnie z Uchwałą nr 44/2016 Prezydium OZP PZD w Białymstoku z dnia 27.04.2016 w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursów w Rodzinnych Ogrodach Działkowych, Komisja Okręgowa w składzie 11-tu członków z udziałem Prezesa Okręgu przedstawia informację z jego przebiegu. Do konkursów w czterech kategoriach:

1. „Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2016.”

2. „Wzorowa Działka Roku 2016.”

3. „Wzorowa Altana Roku 2016.”

4. „Najpiękniejsza Działka Roku 2016.”

przystąpiło 16 ogrodów, a w poszczególnych kategoriach odpowiednio : 1, 11, 5, i 14 ROD.

Konkurs na wzorowy rodzinny ogród działkowy ma zbyt mało zwolenników. Komisja Oświaty Ogrodniczej pracuje nad tym problemem i oczekujemy że w latach następnych będzie więcej pięknych ogrodów zgłoszonych do szlachetnej rywalizacji w PZD.

Wzorową działkę roku 2016 zgłosiło jedenaście ROD. Komisja konkursowa dokonała oceny i przedstawiła protokół z bardzo wysoką punktacją. Wśród 11 ocenianych działek trzy otrzymały po 138 punktów na 140 możliwych, a w gronie pozostałych tylko trzy oceniono poniżej 130 punktów.

Wzorowa altana roku 2016, jest to nowy konkurs krajowy. W naszym Okręgu wzięło w nim udział pięć Ogrodów. Dwa z nich otrzymały bardzo wysoką ocenę – 103 punkty na 105 możliwych. Komisja konkursowa jest zdania, że warto prowadzić taką rywalizację wśród altan działkowych w poszczególnych ROD.

Konkurs na najpiękniejszą działkę 2016 roku jest prowadzony wyłącznie na szczeblu Okręgu i od kilku lat cieszy się największym zainteresowaniem. Również i w tym roku przystąpiło do niego 14 z 16 zgłoszonych Ogrodów. Komisja konkursowa wyłoniła trzy ROD z bardzo wysoką punktacją – 148 na 150 możliwych, a wśród pozostałych nie ma działek najpiękniejszych poniżej 140 punktów. Zdaniem komisji, nasze ogrody dobrze wykorzystały ostatnie lata w podnoszeniu standardów estetycznych w ROD, choć nie zawsze w zgodzie z obowiązującym regulaminem.

 

Sekretarz Komisji

Stanisław Dworakowski

 


 Krajowa Rada PZD przekazała Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa informację dot. problemu meldowania w ROD - 17.07.2016

 Na prośbę Ministra Infrastruktury i Budownictwa Kazimierza Smolińskiego Krajowa Rada PZD przygotowała ogólną informację dotyczącą problemu meldowania na terenie działek rodzinnych w celu optymalnego naświetlenia tego zagadnienia oraz powiązanych z nim aspektów. Istnieje bowiem konieczność podjęcia odpowiednich działań zmierzających do zwalczania zjawiska meldowania osób zamieszkujących na działkach w ROD.​

 

CZYTAJ DALEJ

 


 Zgłaszanie zmiany danych osobowych i korespondencyjnych - 17.07.2016

businessman, sign, pen Powszechnym problemem nękającym zarządy ROD są trudności w kontaktowaniu się z użytkownikami działek. Z tego powodu niektóre organy bardzo często odstępują od przewidzianych przez ustawę, statut i regulamin możliwości sankcjonowania niestosujących się do przepisów wewnątrzzwiązkowych działkowców, które zazwyczaj wymagają wysyłania pisemnych upomnień, wezwań bądź uchwał zawierających rozstrzygnięcie w indywidualnej sprawie. Dzieje się tak, ponieważ zarządy ROD nie mają pewności, czy dane adresowe użytkownika działki są aktualne, albo podejrzewają, że użytkownik danej działki zmarł i w związku z tym nie wiedzą jak w tej sytuacji mają postąpić, zwłaszcza gdy sprawa dotyczy kwestii tak ważnych, jak na przykład wypowiedzenie umowy dzierżawy działkowej.
    W tej sytuacji należy więc pamiętać, że to na działkowcach spoczywa obowiązek aktualizacji swoich danych osobowych oraz adresu do korespondencji i to oni ponoszą ewentualną odpowiedzialność za ujemne skutki wynikające z niedokonania takiej aktualizacji. Obowiązek, o którym mowa powyżej, został uregulowany w § 15 pkt 7 Statutu PZD – w odniesieniu do członków PZD oraz w § 81 Regulaminu ROD, który dotyczy już każdego działkowca. Dlatego też użytkownicy działek powinni pamiętać, że zgodnie z § 81 ust. 3 w razie niezgłoszenia zmiany miejsca zamieszkania lub w przypadku odmowy przyjęcia korespondencji, skierowane do działkowca pisma, po ich zwrocie przez pocztę, pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.


 Korzystny wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku w sprawie ROD "Zalesiany" - 16.07.2016 r.

Information Icon W dniu 16 czerwca 2016 r., wskutek apelacji od wyroku z dnia 21 grudnia 2015 r. wniesionej przez OZ Podlaski PZD, w Sądzie Okręgowym w Białymstoku odbyła się rozprawa w sprawie z powództwa spadkobierców byłych właścicieli gruntów, na których obecnie znajduje się ROD "Zalesiany", przeciwko OZ Podlaskiemu PZD o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Sąd Okręgowy w Białymstoku uznał apelację OZP PZD za zasadną i w związku z tym zmienił zaskarżony wyrok oraz oddalił powództwo.

Warto przypomnieć, że wyrok z dn. 21 grudnia 2015 r. wydany w I instancji przez Sąd Rejonowy w Białymstoku przychylał się ku żądaniom powodów i nakazał wykreślenie przysługującego Polskiemu Związkowi Działkowców wieczystego prawa użytkowania przedmiotowego gruntu z treści księgi wieczystej. Od takiej decyzji odwołanie złożył Okręgowy Zarząd Podlaski PZD.

 


 Czytajcie „działkowca”! - 15.07.2016

 Na rynku ukazał się już najnowszy,sierpniowy numer „działkowca” – bogaty w aktualne porady i inspiracje ogrodnicze, pomocne w letniej pielęgnacji i modernizacji działki! Jak działkowcy spędzają lato, co uprawiają i zmieniają na swoich działkach? Zajrzyjcie do naszego bloku reportaży, w którym publikujemy relacje z ogrodów z różnych rejonów kraju! Chcecie być na bieżąco i wiedzieć co dzieje się w Związku i ogrodach?  Czytajcie „Wiadomości”! „Tylko w działkowcu” znajdziecie aktualne informacje na temat najważniejszych wydarzeń!

 

CZYTAJ DALEJ

 


 „Mój Ogródek”, tylko 2,49 zł! Sierpniowy numer już na rynku! - 15.07.2016

 W bieżącym numerze doradzimy jak skutecznie zabezpieczyć balkonowe rośliny, zanim wyjedziemy na urlop, a także – co posadzić i dosadzić na działce w sierpniu, tak aby rabaty były atrakcyjne przez kolejne tygodnie. Zachęcimy do letniego nawożenia roślin ozdobnych,którego często działkowcy się obawiają. Wytłumaczymy znaczenie kwasów humusowych dla żyzności gleby i pomożemy wybrać najlepsze preparaty z ich udziałem dostępne na rynku. Podpowiemy jak umiejętnie posadzić różaneczniki, aby w przyszłym roku, wiosną  zachwyciły nas obfitym kwitnieniem oraz zachęcimy do sadzenia zimowitów i jesiennych krokusów. Zainspirujemy do stworzenia na działce prowansalskiego klimatu – wskazując odpowiedni dobór roślin.​

 

CZYTAJ DALEJ

 


 Wystąpienie Prezydium KR PZD do Ministra Infrastruktury i Budownictwa ws. śmieci - 15.07.2016

 Krajowa Rada PZD uznała za celowe wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa Kazimierza Smolińskiego z wnioskiem dostosowanie zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do potrzeb rodzinnych ogrodów działkowych (uwzględniając specyfikę ogrodów), w tym spowodowanie, aby stawki opłaty za wywóz śmieci były adekwatne do ilości śmieci faktycznie wytwarzanych na terenach ogrodów. ​

 

CZYTAJ DALEJ

 


   Przegląd informacji medialnych o działkowcach i ogrodach - 12.07.2016

Newspapers 2 icon W najnowszym przeglądzie mediów przeczytasz m.in.: Polska Agencja Prasowa "Miejskie pszczoły dają dużo miodu"; Prawo.GazetaPrawna.pl "Za co działkowiec może zostać ukarany?"; Polska - Głos Wielkopolski "Ogrody po niemiecku - nasi działkowcy zobaczyli jak działają".​

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

   Zielona Rzeczpospolita na lato - 08.07.2016

 W najnowszym numerze Zielonej Rzeczpospolitej przeczytaj koniecznie: Ogrody działkowe rosną w siłę - wywiad z Prezesem PZD Eugeniuszem Kondrackim, Biedni z autem za sto tysięcy, Czy wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich zagrozi altanom? Gorący temat - Zawyżone opłaty za śmieci, Ogrody przyjazne niepełnosprawnym, Powszechny przegląd zagospodarowania ROD i działek, Nie trujmy siebie i innych.

 

wersja elektroniczna

 

 Informacja finansowa dotycząca prowadzenia ROD za ubiegły rok - 08.07.2016

  Oz Podlaski PZD przypomina zarządom ROD, które jeszcze tego nie zrobiły, że zgodnie z art. 33 ust. 3 ustawy o ROD w terminie do dnia 1 lipca należało przedstawić działkowcom informację finansową dotyczącą prowadzenia ROD za ubiegły rok.  

   Wyżej wymieniona informacja powinna zawierać wpływy i wydatki prowadzonego ROD w podziale na źródła pochodzenia i wydatkowane cele, a także zestawienie środków wpłacanych przez działkowców w podziale na pozycje wskazane w art. 33 ust. 2 ustawy o ROD, czyli:

1) wydatki na inwestycje, remonty i bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej;

2) opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody w części dotyczącej terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej;

3) ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne;

4) wydatki na utrzymanie porządku i czystości;

5) wydatki związane z zarządzaniem ROD.

    Powyższą informację należy udostępnić w sposób umożliwiający każdemu działkowcowi zapoznanie się z nią.

 


 Dołącz do akcji "Społeczny monitoring pszczół" - 08.07.2016

 Greenpeace Polska zachęca działkowców do wzięcia udziału w akcji zatytułowanej "Społeczny monitoring pszczół". Projekt ma na celu zbadanie populacji pszczół w Polsce. Jego forma pozwala na wzięcie udziału i wsparcie pracy naukowców przez każdego zainteresowanego. Wystarczy jedynie wykonać zdjęcie spotkanej pszczole i dodać je na stronę internetową wraz z oznaczeniem czasu i miejsca obserwacji. Więcej informacji o projekcie można uzyskać pod adresem www.monitoringpszczol.pl.  

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych działkowców do wzięcia udziału w badaniu Greenpeace Polska!

 


 Uroczyste świętowanie Krajowych Dni Działkowca i Jubileuszu PZD - 07.07.2016

 Krajowe Dni Działkowca to wielkie święto ruchu działkowego, które co roku organizowane jest pod koniec wakacji. To również okazja do integracji i spotkania działkowców z całego kraju. W tym roku świętowanie będzie jeszcze bardziej uroczyste i doniosłe. Wspólnie cieszyć się będziemy nie tylko z działkowych plonów oraz konkursowych sukcesów działkowców i ogrodów, ale też hucznie świętować będziemy urodziny PZD.​

 

CZYTAJ DALEJ

 


 Komunikat KR PZD w sprawie zadań dla struktur PZD związanych z funkcjonowaniem w ROD ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 06.07.2016

Folders OS Recycle Bin Full Metro icon W związku z docierającymi do KR PZD sygnałami o niekorzystnym funkcjonowaniu w ogrodach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym o horrendalnych opłatach za wywóz śmieci, Krajowa Rada PZD postanowiła zbadać wymiar tego problemu, ustalić jego przyczyny i skutki oraz ustalić, jak reagują na ten problem zarządy ROD i działkowcy.​

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

  Komunikat Prezydium KR w sprawie aktualnego stanu przeprowadzonych przeglądów w ramach Projektu „Powszechny przegląd zagospodarowania ROD i działek w 2016 roku” - 06.07.2016

information icon Rodzinne Ogrody Działkowe to ważne miejsce zarówno dla działkowców jak i społeczności lokalnej. Służą one nie tylko prowadzeniu upraw ogrodniczych na potrzeby działkowca, ale pełnią również wiele ważnych funkcji socjalno-rekreacyjnych, także dla społeczności lokalnej. Ogrody jako zielony obszar podnoszą dodatkowo standardy ekologiczne miejskiego otoczenia. Estetyczne i prawidłowo funkcjonujące stanowią najlepszą wizytówkę Związku i jego członków. Niezwykle istotny jest zatem pozytywny wizerunek ROD, jako ważny argument w uzasadnieniu potrzeby ich dalszego istnienia. Informacje na temat stanu zagospodarowania i funkcjonowania ROD pozwolą na uzyskanie wiedzy i oddadzą pełny obraz sytuacji w ogrodach w zakresie ich prawidłowego zagospodarowania i wykorzystania pod kątem zgodności z celami i funkcjami ROD, ustawą o ROD, statutem PZD, regulaminem ROD i polityką Związku. ​

 

CZYTAJ DALEJ

 

 


 Trwa nabór wniosków do budżetów obywatelskich - to szansa dla ogrodów - 06.07.2016

 Coraz więcej ogrodów startuje do wyścigu o pieniądze z budżetów obywatelskich (BO). Są to określone środki z budżetów gmin, o wydatkowaniu których mogą bezpośrednio decydować mieszkańcy danej miejscowości. W ten sposób wyrażają oni swoje zdanie i głosują na projekt, który w ich przekonaniu, powinien zostać zrealizowany w ramach miejskiego budżetu. To ogromna szansa na zyskanie pieniędzy na potrzebne inwestycje ogrodowe, które umożliwią otwarcie ogrodów dla społeczności lokalnych.​

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Decyzja w sprawie stwierdzenia nabycia użytkowania części ROD im. Wojska Polskiego w Białymstoku - 06.07.2016

 Wskutek wniosku złożonego przez OZ Podlaski PZD na podstawie art. 76 ustawy o ROD, Prezydent Miasta Białegostoku w dn. 15 czerwca 2016 r. wydał decyzję stwierdzającą nabycie prawa użytkowania przez PZD działki o numerze geodezyjnym 805/109 o powierzchni 4,0894 ha. Przedmiotowa nieruchomość, będąca własnością Skarbu Państwa, od 1969 r. stanowi część ROD im. Wojska Polskiego w Białymstoku. Znajduje się na niej aż 65 działek rodzinnych. Do tej pory PZD nie dysponował żadnym tytułem prawnym w stosunku do tego gruntu. Dzięki decyzji Prezydenta Miasta Białegostoku, użytkownicy działek położonych na na nieruchomości o numerze 805/109 uzyskali pewność odnośnie trwałości i legalności ich istnienia.

 


 

 Komunikat ws. korespondencji i zapytań wysyłanych do Krajowej Rady - 05.07.2016

 Biuro Krajowej Rady PZD informuje, że w ostatnim czasie wpływa duża liczba zapytań dotyczących interpretacji przepisów związkowych. Wiele z tych zapytań stanowią anonimy przekazywane najczęściej poprzez pocztę elektroniczną. Krajowa Rada zawiadamia, że nie będą udzielane odpowiedzi na anonimowe wystąpienia. Prosimy zatem każdą osobę oczekującą odpowiedzi o podawanie swoich danych, w tym imienia i nazwiska, adresu oraz nazwy i miejscowości swojego ROD. Jednocześnie pragniemy poinformować, że zanim wystąpią Państwo z zapytaniem prawnym, należy sprawdzić, czy stosowna odpowiedź nie została już opublikowana na stronie internetowej www.pzd.pl (zakładka: „Prawo”).

 

ZYTAJ DALEJ


 Spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich - 01.07.2016

 W dniu 30 czerwca 2016 r. Rzecznik Praw Obywatelskich  dr Adam Bodnar spotkał się z delegacją PZD. Związek reprezentowali Prezes PZD Eugeniusz Kondracki, Sekretarz PZD Izabela Ożegalska, Wiceprezes Okręgu w Poznaniu Robert Klimaszewski oraz radcowie prawni Tomasz Terlecki i Bartłomiej Piech. Ze strony RPO w spotkaniu uczestniczyli również dyr. Kamilla Dołowska, naczelnik Artur Zalewski oraz Michał Chylak pracownik z zespołu pr. cywilnego.​

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 

 Decyzja stwierdzająca nabycie użytkowania części ROD "Kleosin" w Kleosinie - 14.07.2016 r.

flowers, summer, garden 8 lipca 2016 r. ROD "Kleosin" w Kleosinie nabył prawo użytkowania części swoich gruntów o powierzchni 2,8296 ha. Decyzja Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny została wydana wskutek wniosku złożonego przez OZ Podlaski PZD na podstawie art. 75 ustawy o ROD. Niestety decyzją organu nie zostały objęte cztery działki geodezyjne o łącznej powierzchni 0,9196 ha, które w 2014 r., na mocy decyzji Starosty Powiatu Białostockiego, zostały zwrócone byłym właścicielom. Dzięki decyzji Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny, większość użytkowników działek położonych na terenie ogrodu w Kleosinie uzyskała pewność odnośnie trwałości i legalności ich istnienia.

 


  Najnowszy "Informator Działkowca" już w Twoim ogrodzie! - 01.07.2016

 W najnowszym numerze przeczytaj koniecznie: PZD reaguje na wniosek Rzecznika do NSA; Startuje "Powszechny przegląd zagospodarowania ROD i działek"; Kasa płynie do ogrodów; Rozmowy w Ministerstwie Infrastruktury; Co słychać w ogrodach działkowych?; Klucz do wiedzy; Porady ogrodnicze; Porady prawne.​

 

WERSJA ELEKTRONICZNA

 

   VIII posiedzenie Krajowej Rady PZD - 30.06.2016

 W dniu 29 czerwca 2016 r. w Warszawie odbyło się VIII posiedzenie Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. W posiedzeniu udział wzięli ponadto Maria Fojt Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD oraz dyrektorzy biur OZ.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

   Najmłodsi ogrodnicy w „Malwie” - 30.06.2016

zaakceptowany Miasto Suwałki 2 „Rodzinne Ogrody Działkowe – w oczach dziecka malowane przez cztery pory roku” to wspólny projekt Przedszkola nr 5 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach i Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Malwa” przy ul. Sianożęć w Suwałkach. To pierwsze tego typu przedsięwzięcie w północno-wschodniej Polsce.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

   Media o działkowcach i ogrodach - 28.06.2016

TV iconW najnowszym przeglądzie prasy: Express Ilustrowany pisze o "Powszechnym przeglądzie zagospodarowania ROD i działek"; Polska - Gazeta Wrocławska ostrzega przed barszczem Sosnowskiego; ŁadnyDom.pl informuje o zasadach przeniesienia prawa do działki w ROD; InformacjeLokalne.pl relacjonują IX Pojedynek Sportowo-Rekreacyjny Rodzinnych Ogrodów Działkowych Miasta Gniezna i Powiatu o Puchar Prezydenta Miasta Gniezna. Zachęcamy do lektury!​

 

CZYTAJ DALEJ   KKR przyjęła sprawozdanie finansowe PZD - 28.06.2016

W dniu 24 czerwca 2016 roku Krajowa Komisja Rewizyjna PZD na swoim posiedzeniu przyjęła Bilans Polskiego Związku Działkowców  i podjęła Uchwałę Nr 3/VII/2016 o treści "Krajowa Komisja Rewizyjna PZD zgodnie z § 138 pkt. 4 Statutu PZD stawia wniosek do Krajowej Rady PZD o przyjecie sprawozdania finansowego Polskiego Związku Działkowców za okres 01.01.-31.12.2015 rok i jego zatwierdzenie".

 

CZYTAJ DALEJ

 


   Posiedzenie Krajowej Komisji Rewizyjnej - 28.06.2016

W dniach 21-23 czerwca 2016 roku odbyło się siódme w obecnej kadencji posiedzenie Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD. Krajowa Komisja Rewizyjna zgodnie z statutowymi kompetencjami dokonała badania sprawozdania finansowego Związku za 2015 rok.​

 

CZYTAJ DALEJ

   Łomżyńscy policjanci apelują do działkowców o sąsiedzką czujność - 23.06.2016

Łomżyńscy policjanci apelują do właścicieli ogródków rekreacyjnych, altanek działkowych, a także domów w budowie o „sąsiedzką czujność” i zabezpieczanie swojego mienia. Okres letni sprzyja kradzieżom w tego typu miejscach.​

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

   Stanowisko OZ Podlaskiego w sprawie wniosku RPO - 23.06.2016

 

   Zapraszamy wszystkich do zapoznania się z treścią stanowiska OZ Podlaskiego PZD z dnia 23 maja 2016 r., które powstało w odpowiedzi na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich do Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczący stosowania nadzoru budowlanego wobec obiektów niewymagających zgłoszenia ani pozwolenia na budowę. Stanowisko przeczytasz klikając TUTAJ.

   Reprywatyzacja – Sąd Najwyższy pyta o moralność - 23.06.2016

 Czy moralnym jest, aby osoba, która nigdy nie została pokrzywdzona (nie jej odebrano nieruchomość) i nabyła roszczenie za ułamek wartości nieruchomości, odniosła dodatkowe korzyści - całkowicie nieadekwatne do zainwestowanych środków - naliczając horrendalny czynsz za bezumowne korzystanie?​

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

   Ku przestrodze! Czym grozi nielegalne budownictwo w ROD? - 23.06.2016

Samowole budowlane nie są powszechnym zjawiskiem na terenie ROD, ale na pewno stanowią poważne zagrożenie dla ogrodów i działkowców. Występowanie tego procederu często wynika z bezkarności osób, które budują tzw. ponadnormatywy. Są one przekonane, że nie grożą im żadne konsekwencje. Jak bardzo jest to mylne poczucie, przekonała się niedawno osoba, która na działce w ROD wybudowała dom, w którym zamieszkała z rodziną.​

 

CZYTAJ DALEJ

 

   Przegląd mediów - 23.06.2016

Aktualności W najnowszym przeglądzie prasy polecamy: Polska Gazeta Wrocławska pisze o niepokoju wśród wrocławskich działkowców wywołanym nieuwzględniania ROD w planach zagospodarowania; Finanse.wp.pl ostrzegają za jakie wykroczenia może zostać nałożona kara na działkowca; Polska - Dziennik Bałtycki informuje jak zostać działkowcem; ZielonaNews.pl zauważa, że zainteresowanie działkami rośnie wśród młodych ludzi. Polecamy lekturze!

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

   Interpelacja Posła Tomasza Szymańskiego (PO) w sprawie zakazu meldunku osób na terenach ROD - 20.06.2016

City Post Office iconZwracam się do Pana Ministra z prośbą o podjęcie działań mających na celu doprecyzowanie przepisów ustawy o ewidencji ludności w taki sposób, by niemożliwym stało się dokonywanie meldunku osób na terenach rodzinnych ogrodów działkowych, służących zaspokajaniu wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa.

 

CZYTAJ DALEJ

 


   Interwencja Posła Krzysztofa Paszyka (PSL) do RPO w sprawie zamieszkiwania w ROD - 20.06.2016

Messaging Child New Post iconKorzystając z uprawnień przyznanych mocą art. 19 i 20 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz w nawiązaniu do stanowiska Okręgowego Zarządu PZD w Poznaniu z 14 marca 2016 r. w sprawie łamania prawa przez działkowców przekształcających ogrody działkowe w osiedla mieszkaniowe podejmuję interwencję poselską w przedmiotowej sprawie.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

   WAKACYJNY LIPCOWY NUMER JUŻ NA RYNKU! „Mój Ogródek”, tylko 2,49 zł! - 20.06.2016

W lipcowym numerze znaleźć można porady dotyczące letniego cięcia, zarówno w sadzie, jak i w ogrodzie ozdobnym. Doradzimy jak pielęgnować ogród warzywny o tej porze roku – czyli co wysiać i posadzić, czym zasilać oraz jak zwalczać chwasty. Zachęcamy do produkcji własnego kompostu, czyli najlepszego i najtańszego nawozu organicznego. 

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 

   Czytajcie „działkowca”! - 17.06.2016

 Na rynku ukazał się już najnowszy, lipcowy numer „działkowca” –  pełen aktualnych porad pomocnych w letniej uprawie działki a także zdrowym, wakacyjnym wypoczynku!​

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 

 Starania łomżyńskich ROD o dofinansowanie z budżetu obywatelskiego - 16.06.2016

28 kwietnia br. Kolegium Prezesów reprezentując Zarządy ROD „Aster”, im. Jakuba Wagi, „Grobla” i „Wiarus”  złożyły do Rady Miasta Łomży wniosek o dokonanie zmian w regulaminie budżetu obywatelskiego.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

  ROD "Leśny" w Małej Hucie zadbał o kulturę fizyczną swoich Działkowców - 16.06.2016

 

Ogrody z naszego regionu coraz częściej inwestują w rozwój kultury fizycznej swoich działkowców i ich rodzin. Przykładem jest ROD "Leśny" w którym od 1 czerwca 2016 roku funkcjonuje Plenerowa Siłownia Zewnętrzna. 

Stanisław Paszkowski

 

ZOBACZ WIĘCEJ ZDJĘĆ

 


 

   Narada szkoleniowa przed powszechnym przeglądem zagospodarowania ROD i działek w Białymstoku - 16.06.2016

 

   16 czerwca 2016 r., w siedzibie OZ Podlaskiego w Białymstoku, odbyła się druga z kolei narada mająca na celu przygotowanie członków komisji do przystąpienia do powszechnego przeglądu zagospodarowania ROD i działek. 

    Uczestnicy narady podeszli do narady w sposób bardzo profesjonalny. Wszyscy byli skupieni i uważnie słuchali tego, co przygotował dla nich OZ Podlaski. Byli również bardzo zainteresowani tematyką związaną z przeglądem zagospodarowania ROD i działek, zadawali wiele pytań oraz aktywnie uczestniczyli w dyskusji.

   Należy w tym momencie zaznaczyć, że wysoka frekwencja wśród uczestników wczorajszego szkolenia, pozwala mieć nadzieję na sprawny i bezproblemowy przebieg zaplanowanego przez Krajową Radę PZD przeglądu.

 


 

  Ruszają powszechne przeglądy działek w subregionie łomżyńskim - 15.06.2016

XLomzaW dniu 14 czerwca br. w łomżyńskim biurze zamiejscowym Okręgowego Zarządu Podlaskiego Polskiego Związku Działkowców odbyło się szkolenie poświęcone rozpoczynającemu się w Województwie Podlaskim powszechnemu przeglądowi zagospodarowania ogrodów i działek. W spotkaniu wzięli udział reprezentanci wszystkich ogrodów działkowych subregionu łomżyńskiego.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

   Uroczyste otwarcie nowej części ogrodu pod Suwałkami - 14.06.2016

W dniu 11 czerwca br. nieopodal Suwałk, w gminie Kukowo dokonano uroczystego otwarcia nowej części ROD „Oaza”. W imprezie uczestniczył prezes PZD Eugeniusz Kondracki, Prezes OZ Podlaskiego PZD Andrzej Bojko oraz przedstawiciele lokalnych władz, w tym Prezydent Miasta Suwałki Czesław Renkiewicz oraz wójt gminy Suwałki Tadeusz Chołko. Obecni byli także prezesi wszystkich 8 suwalskich ogrodów działkowych.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

  Powszechny przegląd ROD i działek – dlaczego warto? - 10.06.2016

help iconWarto postawić sobie pytanie, jakich ogrodów działkowych chcą działkowcy? Czy wystarcza im stan obecny, często pozostawiający wiele do życzenia, niekorzystnie wpływający na wizerunek ROD i PZD? Czy w XXI wieku, mając wiele możliwości nie powinni starać się za wszelką cenę modernizować i unowocześniać ogrody, aby były one coraz bardziej atrakcyjne? Zadanie trudne i wymagające czasu, ale warte podjęcia wysiłku przez OZ PZD dla wspólnego dobra.​

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

  Wystąpienie Prezydium KR PZD do NSA ws. wniosku RPO - 08.06.2016

Messaging New Post iconW dniu 7 czerwca br. Prezydium KR PZD przyjeło stanowisko prawne ws. wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich, które zostało skierowane do Naczelnego Sądu Administracyjnego. W ten sposób jednocześnie włącza się w postępowanie przed NSA.​

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

  Dzień Dziecka w ROD im. Adama Mickiewicza w Białymstoku - 08.06.2016

 

W dniu 4 czerwca w naszym ROD świętowaliśmy Dzień Dziecka. Jedną z najciekawszych atrakcji tego dnia było przesadzanie kwiatów do nowych doniczek w ramach zabawy „DZIECIAKI SADZENIAKI”, której sponsorem był sklep Leroy Merlin. Dlatego też wszystkie związane z tym czynności odbyły się pod fachowym okiem Pań ze sklepu przy ul. Hetmańskiej.

Dzieci, nawet te najmłodsze, bardzo chętnie uczestniczyły w tej zabawie. Była to dla nich frajda, że wreszcie mogą same posadzić kwiatek, zabrać go ze sobą, a dodatkowo dostać jeszcze nasionka i słodycze.

 

Jadwiga Białek

Prezes ROD im. Mickiewicza

 

 

 

 


 

 Komunikat do Prezesów i Zarządów ROD oraz Komisji Rewizyjnych ROD Okręgu Podlaskiego PZD w Białymstoku - 06.06.2016 

 

  Prezydium Krajowej Rady PZD dnia 17 lutego 2015 roku uchwałą Nr. 36/2015 opublikowaną w Biuletynie Informacyjnym 2/2015 Nr. 264 określiła zasady ustalania i tryb zatwierdzania wysokości świadczeń pieniężnych i nagród wypłacanych z tytułu pracy społecznej w rodzinnych ogrodach działkowych.
 Wysokość środków pieniężnych na świadczenia pieniężne z tytułu działania w organach ROD i na nagrody pieniężne aktywowi ROD planuje się w preliminarzach finansowych ROD zatwierdzanych na walnym zebraniu (§ 4 ust. 1 i 2 uchwały).
  Podział środków pieniężnych ujętych w preliminarzu finansowym ROD odrębnie na świadczenia pieniężne i odrębnie na nagrody pieniężne podejmuje Zarząd ROD w formie uchwały po zasięgnięciu opinii komisji rewizyjnej ROD  (§ 4 ust. 3 uchwały).
   Decyzję o wydatkowaniu z świadczeń pieniężnych konkretnej kwoty na konkretnie uprawnioną osobę z organu ROD podejmuje Zarząd ROD w formie uchwały po zasięgnięciu opinii komisji rewizyjnej ROD (§ 5 ust. 1 uchwały).
   Również decyzję o wydatkowaniu z kwoty nagród pieniężnych nagrody dla konkretnej osoby podejmuje Zarząd ROD w formie uchwały lecz już bez potrzeby uzyskania opinii komisji rewizyjnej ROD (§ 6 ust. 1 uchwały).
    Wyżej zasygnalizowane tryby uruchamiania środków pieniężnych przez Zarząd ROD na i z świadczeń pieniężnych oraz na i z puli nagród  będących w ROD nie wypłaca się, a wypłacone podlegają niezwłocznemu zwrotowi, jeżeli zostały przyznane niezgodnie z postanowieniami uchwały Prezydium KR PZD (§ 4 ust. 2 uchwały).

UWAGA! Wyrażenie opinii komisji  rewizyjnej ROD może być dokonywane poprzez złożenie podpisów imiennych przez wszystkich członków komisji rewizyjnej ROD na projekcie uchwały Zarządu ROD, która następnie podlegać musi uchwaleniu na posiedzeniu Zarządu ROD już jako prawnie obowiązujący dokument w rodzinnym ogrodzie działkowym.
 

Opracował: Przew. Okr. Kom. Rew. PZD (-) Bogdan Wiktorko


  Kiedy zawrzeć umowę zlecenie, a kiedy o dzieło? - 06.06.2016

question iconWiosna to okres wytężonych prac w ogrodzie. Zdarza się, że konieczne jest np. skoszenie trawy, pomalowanie płotu, itp. Z wykonawcą takiego zadania zarząd ROD musi podpisać odpowiednią umowę. Niekiedy zarządy ROD mają problem z rozróżnieniem tego, jaką umowę należy zawrzeć. Najkorzystniejsza jest umowa o dzieło, ponieważ za osobę zatrudnioną  na jej podstawie nie odprowadza się składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Nie można jej jednak stosować w każdym przypadku, ponieważ podczas kontroli ZUS ma prawo zakwestionować rodzaj umowy, jeżeli stwierdzi, że nie zostały zawarte prawidłowo. ​

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Rozmawialiśmy z dziennikarzem, czy cenzorem? - 06.06.2016

Help iconPo publikacji w dn. 2 czerwca br. w dodatku do „Gazety Wyborczej” – Duży Format, artykułu pt. „Bunt w ogródku”, w którym zamieszczono jedynie wybiórczy zapis wywiadu udzielonego red. Marcinowi Wójcikowi przez Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego, mec. Bartłomieja Piech i Agnieszkę Hrynkiewicz z Działu Medialnego, zdecydowaliśmy się na publikację zapisu całej rozmowy. Była ona nagrywana za zgodą dziennikarza, dlatego też nie sądziliśmy, że jej ujawnienie może wzbudzić u redaktora jakiekolwiek negatywne emocje.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Jak wyglądała rozmowa Gazety Wyborczej z przedstawicielami PZD - 02.06.2016

24 maja br. w siedzibie PZD w Warszawie odbyła się rozmowa Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego z dziennikarzem Dużego Formatu (dodatek Gazety Wyborczej) Marcinem Wójcikiem. W spotkaniu uczestniczył także radca prawny Bartłomiej Piech oraz Agnieszka Hrynkiewicz z Działu Medialnego KR PZD. Spotkanie to odbyło się na prośbę przedstawiciela Gazety Wyborczej.​

 

CZYTAJ DALEJ

 


  Informacja z posiedzenia Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD - 02.06.2016

Get Info iconKrajowa Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Działkowców w dniu 2 czerwca 2016 roku odbyła w Warszawie swoje kolejne posiedzenie w obecnej kadencji. Na zaproszenie Przewodniczącej w pierwszej części obrad uczestniczył Prezes PZD p. Eugeniusz Kondracki.

 

CZYTAJ DALEJ

 

 

 

 

 

 Instruktorzy ds. ogrodnictwa z OZ Podlaskiego w audycji Polskiego Radia Białystok - 28.09.2016

Znalezione obrazy dla zapytania polskie radio białystok Stanisław Dworakowski - instruktor do spraw ogrodnictwa w Okręgowym Zarządzie Podlaskim i Czesław Kryszkiewicz - krajowy instruktor do spraw ogrodnictwa działkowego byli gośćmi Anety Gałaburdy w audycji pt. "Kim jest dziś działkowiec?". Materiał został wyemitowany w dn. 24 września na antenie Polskiego Radia Białystok. Tych, którzy chcieliby wysłuchać audycji,  zapraszamy do odwiedzenia strony Polskiego Radia Białystok.

 

POSŁUCHAJ AUDYCJI

 


 

 Odznaczenia w PZD – chwalebna tradycja i wyróżnienie za trud pracy - 28.09.2016

 Polski Związek Działkowców jako największa organizacja pozarządowa w Polsce od lat przyznaje odznaczenia. Pragnie w ten sposób docenić prace społeczną dziesiątek tysięcy najbardziej zaangażowanych działkowców, którzy pełnią prawdziwie publiczną służbę w organach PZD. Odznaczenia są swoistą gratyfikacją za trud pracy działkowców, za poświęcony czas i społeczne zaangażowanie dla dobra działkowców i przyszłych pokoleń...

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Gminne dotacje dla ogrodów działkowych - 27.09.2016

money,cash,currency,coin Wiele gmin docenia działalność ROD i ich znaczenie w krajobrazie miast. Jednocześnie samorządowcy dostrzegają również potrzebę nieustannych inwestycji i modernizacji ogrodów działkowych. Na ten cel zarządy ROD mogą ubiegać się o gminne dotacje. Mimo, że starać się o nie będzie można dopiero z początkiem nowego roku, warto, aby działkowcy już teraz zadbali o zarezerwowanie przez gminy środków na ten cel. Jesień to bowiem czas, gdy gminy opracowują projekty przyszłorocznych budżetów.​

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Stanowisko Krajowej Komisji Rewizyjnej w sprawie kwestionowania niektórych zapisów statutu PZD przez RPO - 27.09.2016

email,mail,message,letter,envelop Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców statutowego i ustawowego organu kontrolnego społecznie wykonujący swój mandat wobec członków i Związku wyrażają swoje głębokie oburzenie i zdecydowany sprzeciw wobec treści zawartych w piśmie Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 19 sierpnia 2016 roku do Prezesa PZD.​

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Przegląd Informacji Medialnych - 26.09.2016

 W najnowszym przeglądzie prasy m.in.: Echo Dnia (Świętokrzyskie) zauważa, że wielkim zainteresowaniem cieszył się III Świętokrzyski Kiermasz Produktów Pszczelich na terenie ROD "Magnolia" w Kielcach, Radio.koszalin.pl (Polskie Radio Koszalin) ostrzega przed utratą części ogrodów działkowców z „ROD Słoneczny” w Sianowie, TVP 3 Bydgoszcz w podaje, że programem budowy kanalizacji zostały objęte: ROD: Opławiec, Podgórze, Ustronie i Zacisze w Bydgoszczy, a docelowo wszystkie bydgoskie ROD.Zachęcamy do lektury!!!

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Ogrody działkowe powstają nawet w Afryce - 23.09.2016

 O tym, że ogrody działkowe  są domeną nie tylko Polaków i Europejczyków wiemy nie od dziś. Działki posiadają też Japończycy i Kanadyjczycy, ale ich powstawanie jest możliwe także w krajach tzw. trzeciego świata. Nie dziwi chyba nikogo, że osobą, która pokazuje, jak zakładać ogrody działkowe w Afryce, jest polski naukowiec dr inż. Mariusz Antolak.​

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Informator Działkowca - 23.09.2016

 W najnowszym numerze Informatora Działkowca: Interpelacje poselskie w sprawie śmieci, Odbyły się Krajowe Dni Działkowca, Jubileuszowe posiedzenie KR PZD, Moc atrakcji w ROD, Dobre wiadomości dla ROD płyną z NFOŚiGW, Opłaty za radio i telewizję w ROD, Zgłoś się do konkursu z okazji 35-lecia PZD, Porady ogrodnicze. Polecamy lekturze!​

 

WERSJA ELEKTRONICZNA

 


 

 NIE PRZEGAP! JUŻ NA RYNKU PAŹDZIERNIKOWY „Mój Ogródek”! Cena tylko 2,49 zł! - 21.09.2016

 Z naszymi radami każda działka stanie się atrakcyjna i oryginalna. W październikowym numerze w cyklu „Rośliny na właściwym miejscu” podpowiemy, co posadzić na stanowisku cienistym i suchym, tak aby upiększyć też i te trudne miejsce na działce.​

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Czytajcie „działkowca”! - 20.09.2016

 Sięgnij po najnowszy, październikowy numer „działkowca” –niezbędny i doskonały przewodnik podczas jesiennych prac na działce, który doradzi też m.in. jak dokonać najlepszych wyborów podczas zakupów, ponieważ właśnie w tym czasie nabywamy i sadzimy wiele nowych roślin! A oprócz tego porady i ciekawostki ogrodnicze, artykuły o ekologii, nawożeniu, uprawie w gruncie i pod osłonami oraz wiele innych, aktualnych tematów! Pamiętaj! „Działkowiec” to nie tylko wiedza ogrodnicza, to również recepta na zdrowy styl życia! Bądź z nami!

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Dalsze wzmocnienie ochrony danych osobowych działkowców - 16.09.2016

 Od kilku już lat wszystkie jednostki i organy Związku mają obowiązek dołożenia szczególnej staranności w zakresie obchodzenia się z danymi osobowymi działkowców. Wyrazem tego jest uchwała nr 147/2009 Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 28 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych w jednostkach PZD.  Uchwała ta została podjęta w celu zapewnienia sprawnego wdrożenia i stosowania ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych we wszystkich jednostkach organizacyjnych Związku, a zwłaszcza w rodzinnych ogrodach działkowych.​

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Likwidacje i regulacje prawne ROD rozpatrywane na posiedzeniu Prezydium KR PZD w dniu 15 września 2016 roku - 16.09.2016

 Jednym z tematów poruszonych na posiedzeniu Prezydium Krajowej Rady PZD w dniu 15 września 2016 r., były likwidacje i regulacje prawne ROD. Mimo, iż spraw w tym bloku tematycznym było bardzo dużo, Prezydium KR PZD z każdą z nich dokładnie się zapoznało i podjęło odpowiednie decyzje.​

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Komunikat Prezydium KR PZD ws. udzielania pomocy finansowej dla ROD realizujących zadania inwestycyjno-remontowe - 16.09.2016

 Prezydium KR PZD na posiedzeniu 15 września br po zapoznaniu się z wnioskami zarządów ROD o udzielenie pożyczek z Funduszu Samopomocowego, pozytywnie zaakceptowanymi przez Prezydia OZ PZD udzieliło pożyczek dla 7 ROD na łączną kwotę 230.420 zł. Taka forma pomocy finansowej od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem wśród ogrodów.​

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Różna interpretacja zasad usuwania drzew na działkach - problemem działkowców - 16.09.2016

tree,plant W związku z problemami, na jakie napotykają działkowcy w urzędach przy składaniu wniosków o zgodę na wycinkę drzew z terenu działek w ROD informujemy, iż zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych zezwolenie na usunięcie drzew z terenu działki wydawane jest na wniosek działkowca, a z terenu ogólnego ROD – na wniosek zarządu ROD. Ponadto, zgodnie art. 30 ust. 2 ustawy o ROD nasadzenia na terenie działki w ROD stanowią własność działkowca.​

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Przegląd Prasy - 15.09.2016

tv,teletext,television W najnowszym przeglądzie prasy uwadze polecamy: Głos Pomorza pisze o projekcie zgłoszonym przez działkowców z ROD im. S. Staszica w Słupsku w ramach Budżetu Obywatelskiego; Głos Koszaliński informuje o częściowej likwidacji ROD im. Fałata w Słupsku pod budowę drogi; Nasz Głos Poznański pisze o inicjatywie "Spotkanie z Kulturą i Sztuką w ROD", która miała miejsce w ogrodzie działkowym im. ks. L. Przyłuskiego w Poznaniu.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Listy gratulacyjne z okazji Krajowych Dni Działkowca - 14.09.2016

 Z okazji 35-lecia jubileuszu Polskiego Związku Działkowców, którego oficjalne uroczystości odbyły się 3 września br. podczas Krajowych Dni Działkowca w Zabrzu, gratulacje i życzenia z tej okazji przesłali ministrowie oraz politycy szczebla krajowego i lokalnego, jak również zarządy ROD. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami.​

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Prezydium KR PZD sprzeciwia się oskarżeniom RPO - 09.09.2016

 Prezydium KR PZD udzieliło odpowiedzi na pismo RPO dr Adama Bodnara, którym zakwestionował on zapisy Statutu PZD oraz sposób działania organizacji. Prezydium stwierdziło, iż wystąpienie RPO zawiera szereg nieprawdziwych twierdzeń, a wręcz pomówień, a inicjatywę tą można uznać za próbę nieuprawnionej ingerencji organu państwa w funkcjonowanie stowarzyszenia, co narusza prawo o stowarzyszeniach. Prezydium uznało też, że sposób postępowania dr A. Bodnara -  uwiarygodnił pomówienia wobec PZD i uczynił to publicznie - uzasadnia skierowanie do niego apelu o większą wstrzemięźliwość w działaniach podejmowanych wobec organizacji.​

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Stanowisko Krajowej Komisji Rewizyjnej w sprawie interpelacji poselskich - 09.09.2016

mail,envelop,message,email,letter Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców społecznie wykonujący swój mandat wobec członków i Związku wyrażają swoje głębokie oburzenie i zdecydowany sprzeciw wobec treści zawartych w interpelacjach posłów na Sejm RP Pani Beaty Małeckiej-Libery (interpelacja nr 3797) i Pana Tomasza Cimoszewicza (interpelacja nr 3718), którzy swymi wystąpieniami zmierzają de facto do podważania ustawy o ROD z 2013 roku.​

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Światełko w tunelu w pozyskiwaniu środków z Narodowego i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 09.09.2016

 Przypominamy, że w lipcu b.r. Krajowa Rada PZD wystąpiła do Zastępcy Prezesa Zarządu NFOŚiGW - Artura Michalskiego, w celu włączenia stowarzyszeń ogrodowych, w tym PZD do programów priorytetowych, jako beneficjentów korzystających z dofinansowań, jakie oferuje NFOŚiGW oraz WFOŚiGW.​

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Trudna droga do jubileuszu - 07.09.2016

 W maju 1981 roku Sejm uchwalił nową, wypracowaną dzięki doświadczeniom ruchu ogrodniczego w Polsce, ustawę o pracowniczych ogrodach działkowych (POD). Pod koniec czerwca 1980 r. odbył się I Zjazd PZD, który został powołany mocą tej ustawy. Tak właśnie zaczęło się 35-lecie PZD, które w tym roku obchodzimy i doceniamy.​

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Podziękowania za udział w Krajowych Dniach Działkowca 2016 - 07.09.2016

 Krajowe Dni Działkowca są co roku bardzo ważnym wydarzeniem dla działkowców i PZD. Tegoroczne, które świętowaliśmy w Zabrzu odbywały się w jubileuszowym, 35 roku istnienia Polskiego Związku Działkowców. Działkowcy z całej Polski przyjechali na Śląsk, by razem świętować krajowe dożynki działkowe, które dla członków Związku jest świętem radości i podziękowania za plony oraz za wszystkie dotychczasowe sukcesy. To także doskonała okazja do podziękowania wszystkim, którzy wspierają i pomagają działkowcom, rodzinnym ogrodom działkowym i Związkowi, a także dostrzegają nasze problemy i wykazują dla nich zrozumienie.​

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Obchody Krajowych Dni Działkowca w Zabrzu - relacja - 06.09.2016

 W dniu 3 września br. do Zabrza przyjechało z całej Polski blisko 800 działkowców, by razem świętować i cieszyć się z sukcesów ogrodów  i Związku.  Było radośnie, gwarnie  i momentami bardzo nostalgicznie. Razem z działkowcami świętowali zacni goście na czele z władzami Zabrza, parlamentarzystami i samorządowcami. Byli także zasłużeni w 35-letniej historii działacze PZD, którzy nie kryli łez wzruszenia i radości z tego spotkania.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Krajowe Dni Działkowca 2016 w obiektywie mediów - 06.09.2016

 Hucznie obchodzony jubileusz 35-lecia PZD, jaki towarzyszył tegorocznym Krajowym Dniom Działkowca w Zabrzu cieszył się niemałym zainteresowaniem lokalnych mediów. Krajowa Rada zaprosiła lokalne media na Konferencję Prasową, która odbyła się tuż przed rozpoczęciem imprezy. Wzmianki o działkowym święcie pojawiły się na wszystkich zabrzańskich portalach internetowych, a także w lokalnej prasie i telewizji.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Najstarszy ogród działkowy w Łomży skończył 40 lat - 06.09.2016 

XLomza 3 września br. w sali widowiskowej Centrum Kultury Katolickiej odbyły się uroczyste obchody 40 - lecia Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Jakuba Wagi w Łomży. W spotkaniu obok przedstawicieli wszystkich łomżyńskich ogrodów uczestniczyły rzesze działkowców z rodzinami. Uroczystość obfitowała w okolicznościowe przemówienia, wręczenie odznaczeń i nagród zasłużonym działkowcom, a także wystawy fotograficzne prezentujące zarówno ogród jak i krajobrazy kurpiowskie. Nie zabrakło też tańców przy akompaniamencie kurpiowskiej kapeli ludowej. 

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Uchwała jubileuszowa w sprawie uhonorowania najbardziej zasłużonych działaczy PZD - 05.09.2016

 Krajowa Rada PZD postanawiła uhonorować najbardziej zasłużonych działaczy PZD i działkowców dla rozwoju ogrodów działkowych, umacniania i obrony Związku, wdrażania prawa w Związku w kończącym się okresie 35-lecia PZD. W tej sprawie podczas Krajowej Rady w Zabrzu podjęta została uchwała.​

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Uchwała Jubileuszowa podjęta podczas posiedzenia z okazji 35-lecia PZD - 05.09.2016

  Krajowa Rada PZD na wspólnym jubileuszowym posiedzeniu z Krajową Komisją Rewizyjną PZD podjęła uchwałę jubileuszową, w której złożone zostały głębokie podziękowania wszystkim działaczom i działkowcom, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do kultywowania i ochrony idei ogrodnictwa działkowego w Polsce, a także dziesiątkom tysięcy działaczy i działkowców, którzy z ogromnym społecznym zaangażowaniem dbają o rozwój ROD.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Wystąpienie Prezesa PZD podczas jubileuszowej Krajowej Rady - 05.09.2016

 Jak to się zaczęło? Jak doszło do powstania Polskiego Związku Działkowców? Prezes PZD Eugeniusz Kondracki mówił o tym podczas swojego przemówienia w dniu 2 września br. na uroczystym, jubileuszowym posiedzeniu Krajowej Rady PZD. Zachęcamy do zapoznania się z tym wystąpieniem.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Jubileuszowe posiedzenie Krajowej Rady PZD - 05.09.2016

 W dniu 2 września 2016 r. w Zabrzu 320 metrów pod powierzchnią ziemi w Kopalni Guido odbyło się IX posiedzenie Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. W posiedzeniu udział wzięli ponadto członkowie Krajowej Rady, członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD oraz zaproszeni goście. Wśród nich znaleźli się zasłużeni w 35 letniej historii PZD działacze z całej Polski, a także władze Zabrza: Prezydent Małgorzata Szulik-Mańka i wiceprezydent Krzysztof Lewandowski.​

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Galeria zdjęć z Krajowych Dni Działkowca 2016 - 05.09.2016

 Podczas działkowego święta w Zabrzu było wiele wspaniałych i wzruszających chwil, które na długo zapadną w sercach obecnych. Zachęcamy do zobaczenia zdjęć z tej uroczystości. Galeria będzie w dalszym ciągu uzupełniana o kolejne zdjęcia.

 

GALERIA ZDJĘĆ

 


 

 Obchody Krajowych Dni Działkowca w Zabrzu - 05.09.2016

 W Zabrzu zakończyły się uroczyste obchody Krajowych Dni Działkowca, w których uczestniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki, władze Zabrza na czele z Prezydent Zabrza Małgorzatą Mańką-Szulik oraz wiceprezydentami Katarzyną Dzióbą i Krzysztofem Lewandowskim oraz zaproszeni goście i politycy. W uroczystości uczestniczyło też. ok. 800 działkowców z całej Polski.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Jubileuszowa Zielona Rzeczpospolita - 02.09.2016

 W specjalnym jubileuszowym wydaniu Zielonej Rzeczpospolitej z okazji 35-lecia PZD, polecamy lekturze m.in: Trudna droga do jubileuszu, czyli słowo od Prezesa PZD; Działkowcy o PZD;  35 lat wspólnej historii PZD i działkowców; PZD w liczbach 1981-2016; Kim są polscy działkowcy?; PZD = dobra ustawa dla działkowców; Inicjatywa "Stop Rozbiórkom Altan"; Podatkowe zwycięstwo PZD; Walka o prawa działkowców w "specustawach"; Działkowcy chcą być w PZD; Rok 1990 - 6 tygodni grozy; PZD reguluje stan prawny gruntów; Roszczenia do gruntów ROD; Ogrody nie blokują rozwoju miast; Te programy zmieniły oblicza ogrodów; Wspólnie budujemy przyszłość; Polacy potrzebują ogrodów; Konkurs jubileuszowy.  ​

 

WERSJA ELEKTRONICZNA

 


 

 Konkursy na Okręgowych Dniach Działkowca! - 01.09.2016

48 x 48 pixel Award PNG IconW związku z planowanymi na dzień 10 września br. (sobota)  uroczystościami Okręgowego Dnia Działkowca ogłaszamy konkursy na:

 

 • Najsmaczniejsze ciasto owocowe

 • Najlepszą nalewkę

 

Zachęcamy do udziału w konkursach ogrody i indywidualnych działkowców.

Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenie udziału w konkursie do dnia 1 września br.

 

 

                                                                               Prezes OZP PZD

                                                                          /-/ mgr Andrzej Bojko

 

 


 

 Wczasy na działkach – ponadczasowy i aktywny relaks - 31.08.2016

graphic,design,pen,draw,write,pencil,edit,paint,writing Koniec wakacji to bardzo dobra okazja by podsumować tegoroczną działalność społeczną ROD i PZD. Nie trzeba daleko wyjeżdżać, żeby poczuć się jak na wakacjach, nawet w takich wielkich miastach jak Warszawa, Gdańsk, czy Kraków seniorzy mają szansę na zajęcia na świeżym powietrzu, wśród zieleni i w miłym towarzystwie. Jak wynika z informacji Okręgowych Zarządów PZD w tym roku rekordowa liczba ROD zadbała o twórcze urozmaicenie czasu letniego seniorom.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 

 Zaproszenie na obchody Dnia Działkowca w ROD im. Żwirki i Wigury - 26.08.2016

Farmer icon Zarząd ROD im. Żwirki i Wigury w Białymstoku zaprasza na obchody Dnia Działkowca, które odbędą się 10 września 2016 r. o godzinie 12.00. 

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Przegląd informacji medialnych o działkowcach i ogrodach - 24.08.2016

newspaper icon W najnowszym przeglądzie prasy: PolskieRadio.pl informuje o trudnościach jakie stwarzają władze Warszawy w kwestii regulacji prawnej terenów ROD na podstawie art. 76 ustawy o ROD; RynekSeniora.pl przypomina o przepisach obowiązujących przy budowie altany w ROD; Gazeta Wyborcza - Kraków donosi o problemach działkowców z ROD Drożdżownia w Bieżanowie, w miejscu którego może zostać wybudowane osiedle mieszkaniowe.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Kalendarze na 2017 rok - 24.08.2016

Calendar icon OZ Podlaski informuje, że posiada w sprzedaży kalendarze wielokartkowe na 2017 rok w cenie 10 złotych. Chętnych zapraszamy do siedziby OZ Podlaskiego w Białymstoku przy ul. Ciołkowskiego 2/5!

 

 


 

 Obchody Dnia Działkowca w ROD im. Gen. Wróblewskiego w Księżynie - 24.08.2016

Military Tent icon Serdecznie zapraszamy wszystkich działkowiczów z rodzinami i przyjaciółmi na obchody Dnia Działkowca w naszym ogrodzie w dniu 27 sierpnia 2016 r.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Dzień Działkowca w ROD Oaza w Kukowie - 24.08.2016

envelope icon Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Oaza” w Kukowie gm. Suwałki zaprasza na dzień działkowca w dniu 3 września 2016 r. o godzinie 14.00.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Informator Działkowca - 23.08.2016

 W najnowszym Informatorze Działkowca: 35-lecie istnienia PZD; Konkurs Jubileuszowy - "PZD - historia i wspomnienia"; Wspólne świętowanie!; Zakończono przegląd ROD i działek; PZD walczy z opłatami za śmieci; Problem meldowania w ROD; Milionowe inwestycje w ogrodach oraz wyniki konkursów krajowych i  porady ogrodnicze. Polecamy lekturze!​

 

 

WERSJA ELEKTRONICZNA

 


 

 Relacja z obchodów 35-lecia ROD Aster w Łomży na portalu xlomza.pl - 23.08.2016

XLomza Działkowcy z położonego przy ulicy Fortecznej ROD „Aster” w Łomży uroczyście obchodzili 35-lecie funkcjonowania swojego ogrodu. Zorganizowane 20 sierpnia br. uroczystości obfitowały w tańce, zabawy i biesiadę przy ognisku. Był to także czas na podsumowanie kilkudziesięciu lat osiągnięć i sukcesów ogrodu oraz na wręczenie zasłużonym działkowcom odznaczeń i dyplomów.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Komunikat Prezydium KR PZD w sprawie zamieszkiwania i zameldowania osób na terenach rodzinnych ogrodów działkowych - 19.08.2016

House free icon Prezydium Krajowej Rady PZD zapoznało się ze zgłoszoną interpelacją poselską nr 3865 Pana Posła Tomasza Szymańskiego w sprawie zakazu meldunku osób na terenach rodzinnych ogrodów działkowych, jej odpowiedzią przedstawioną przez Pana Tomasza Zdzikota, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz interpelacją nr 1630 Pani Poseł Krystyny Sibińskiej w sprawie osób eksmitowanych z ogrodów działkowych i odpowiedzią przedstawioną przez Pana Kazimierza Smolińskiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.​

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Komunikat Prezydium KR PZD w sprawie interpelacji poselskich i odpowiedzi Ministra Środowiska w sprawie śmieci - 19.08.2016​

Garbage free icon Prezydium Krajowej Rady PZD informuje, że zapoznało się z interpelacją posła Wojciecha Szaramy (PiS), posła Stanisława Lamczyka (PO) oraz odpowiedziami Ministra Środowiska na w/w interpelacje poselskie w sprawie śmieci.​

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Prezydium KR PZD w/s interpelacji dwojga posłów PO - 19.08.2016

Television free icon Prezydium Krajowej Rady PZD zapoznało się ze zgłoszoną interpelacją poselską nr 3130 Pani Poseł Krystyny Sibińskiej w sprawie opłaty audiowizualnej dla działkowców. W podnoszonej w ww. interpelacji sprawie wypowiedziało się już Prezydium Krajowej Rady PZD w formie komunikatu z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Prezydium KR PZD w/s interpelacji dwojga posłów PO - 19.08.2016

Documentation free icon W dniu 17.08 br. Prezydium KR PZD rozpatrzyło sprawę interpelacji dotyczących ustawy o ROD, złożonych przez posłów Beatę Małecką - Liberę oraz Tomasza Cimoszewicza. Prezydium uznało za konieczne oficjalnie zaprotestować wobec nieprawdziwych informacji i krzywdzących sugestii nt. PZD oraz ustawy o ROD, zawartych w pismach posłów. W przyjętym stanowisku zarząd krajowy PZD odnosi się również do odpowiedzi udzielonej posłom przez resort infrastruktury. Stanowisko zaprezentowane przez ministra K. Smolińskiego dowodzi bowiem, że władze ministerstwa nie tylko znają, ale i rozumieją przesłanki, dla których działkowcy są przeciwni zmianom ustawy o ROD postulowanym przez dwójkę posłów PO.​

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Czytajcie „działkowca”! - 19.08.2016

 Rozpoczyna się jesienny szczyt działkowych prac, w których najlepszym przewodnikiem i doradcą będzie wrześniowy numer „działkowca” – bogaty w aktualne porady i inspiracje ogrodnicze!

 

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 NOWY WRZEŚNIOWY „Mój Ogródek”, JUŻ NA RYNKU! Tylko 2,49 zł! - 18.08.2016

 W bieżącym numerze doradzimy jak zadbać o naszą działkę na przełomie lata i jesieni – co przyciąć, co przesadzić a co wykopać. Podpowiemy jak stworzyć kwitnący, wiosenny trawnik z roślin cebulowych, tak aby nowy sezon przywitać w atrakcyjnej, kolorowej odsłonie. Zachęcimy do sadzenia roślin zimozielonych, zdobiących działkę przez cały rok. Podpowiemy, które gatunki wybrać i jak o nie odpowiednio dbać.​

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Uwaga! Konkurs „działkowca” wciąż trwa! - 18.08.2016

 Już tylko do 26 września można przesyłać zgłoszenia do konkursu „Moja Działka” organizowanego przez redakcję miesięcznika „działkowiec” i przeznaczonego dla użytkowników działek w ROD. Jego celem jest m.in. propagowanie dobrych wzorów zagospodarowania działek, promocja różnych ich funkcji, obok typowo rekreacyjnych – również tych uprawowych, związanych z produkcją własnych owoców i warzyw.​

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Status osoby pozbawionej członkostwa w PZD w ramach postępowania wewnątrzorganizacyjnego - 17.08.2016

auction hammer icon W związku pismem z dnia 23 czerwca 2016r. (AO-I.511.82.2016.PBO),  skierowanym do Prezydium KR PZD przez Prezydenta m.st. Warszawy, występującego w charakterze organu nadzoru nad stowarzyszeniem ogrodowym PZD, Prezydium KR PZD stwierdza​

 

CZYTAJ DALEJ

 


 Obchodzimy 35-lecie ROD Aster w Łomży - 12.08.2016

Food Birthday Cake icon Nasz jubileusz zbiega się w czasie z obchodami 35-lecia Polskiego Związku Działkowców. To, że jesteśmy rówieśnikami stowarzyszenia skupiającego prawie wszystkie polskie ogrody działkowe daje powód do podwójnego świętowania. W naszym pojęciu zobowiązuje także do podejmowania działań zmierzających do podnoszenia poziomu organizacyjnego i technicznego zagospodarowania ogrodu. Staramy się temu wyzwaniu podołać. Aby przybliżyć nasze działania przedstawiam poniżej krótki zarys historii ogrodu.

Zorganizowany został w 1981 roku jako pracowniczy ogród przez Komendę Wojewódzką Milicji w Łomży, z inicjatywy miłośnika przyrody, komendanta płk mgr Stefana Sokołowskiego. Utworzono go na przekazanej przez Naczelnika Gminy Łomża działce o powierzchni 4,72 ha. Był to teren od wielu lat praktycznie nie wykorzystywany. Obejmował pozostałości po byłym carskim forcie ziemnym. W czasie I i II wojny światowej toczyły się tu walki obronne. Po wyzwoleniu teren nie został zagospodarowany i jako zbędny wojsku został przejęty przez gminę. Wkrótce pokryły go chwasty i zarośla, a mieszkańcy miasta i okolicznych wsi urządzili tu dzikie wysypisko śmieci. Odpadki jakie tam się znajdowały wskazywały na to, że w dewastacji brały także udział pobliskie zakłady produkcyjne i usługowe.

Po uzyskaniu decyzji lokalizacyjnej KWMO dokonała oczyszczenia terenu i jego wyrównania. Wyznaczono alejki wewnętrzne i granice 123 działek. Rozdzielono je wśród funkcjonariuszy milicji, pracowników komendy oraz emerytów i rencistów. W roku następnym zakończono niwelację terenu, utwardzono drogi dojazdowe. Wykonano ujęcie wody i sieć wodociągową z punktami czerpalnymi w alejkach. Ogród został ogrodzony siatką. Powołany został zarząd, a działkowcy zabrali się do pracy. Było jej wiele, a zacząć należało od usunięcia pozostałości zanieczyszczeń po wysypisku i użyźnienia gleby poprzez nawiezienie czarnoziemu i odpowiednie nawożenie. Pomimo trudności prace te zostały należycie wykonane, o czym świadczy dzisiejszy wygląd ogrodu. Pojawiły się nasadzenia drzew i krzewów, pierwsze altanki i ogrodzenia działek. W następnych latach powstawały kolejne elementy infrastruktury: parkingi, tablice ogłoszeń i plac zabaw dla dzieci. Zakupiony został używany barakowóz z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarczo- biurowe.

W 1990 roku rozpoczęły się zmiany stanu prawnego. Najpierw nieruchomość z urządzonym ogrodem działkowym ASTER została przekazana w administrowanie Polskiemu Związkowi Działkowców w Łomży, a w roku 1996 aktem notarialnym przekazano ją w wieczyste użytkowanie PZD.

W tym czasie systematycznie ogród był modernizowany. Wybudowano sieć energetyczną, umożliwiającą doprowadzenie prądu do każdej działki. Wyremontowano hydrofornię, wybudowano magazynek sprzętu ogrodowego i sanitariaty. Wyremontowany został budynek administracyjny i wykonane zostało oświetlenie alei głównej i placu rekreacyjnego. Wybudowano wiaty umożliwiające odbywanie zebrań działkowców i organizację imprez okolicznościowych. Urządzono nowy plac zabaw dla dzieci. Wymieniono skrzynki rozdzielcze energii elektrycznej. Wiele z tych przedsięwzięć było finansowanych z udziałem dotacji z funduszy PZD. Podnosiły one stan zagospodarowania ogrodu i jego estetykę. Poszczególne działki też stawały się coraz ładniejsze. Znalazło to uznanie podczas udziału w organizowanych konkursach. Ogród nasz i zgłaszane działki wielokrotnie zajmowały czołowe miejsca w okręgu. Byliśmy aktywni w pracy związkowej. Za działania w obronie ustawy o ogrodach działkowych i związku , Prezydium Krajowej Rady PZD przyznała ogrodowi odznakę „Za Zasługi dla Polskiego Związku Działkowców.”

Pozostało jeszcze wiele do zrobienia. Realizując program przystosowania do koncepcji otwartych ogrodów potrzebujemy dalszej modernizacji naszej infrastruktury, do poziomu, który umożliwi organizowanie imprez integracyjnych i szerszą współpracę z organizacjami społeczności lokalnej. Niezbędny jest kapitalny remont sieci wodociągowej, wymiana skorodowanych elementów ogrodzenia zewnętrznego, wymiana rozdzielnicy elektrycznej w hydroforni oraz podniesienie estetyki ternu rekreacyjnego. Potrzeba na to dużych nakładów finansowych, dlatego pojęte zostały działania zmierzające do uzyskania środków z funduszy pomocowych. Z dodatkowego opodatkowania działkowców nie da się tych zamierzeń zrealizować, z trudem pokrywają bieżące potrzeby w zakresie konserwacji i napraw elementów infrastruktury.

Świętując nasz jubileusz pomimo dumy z dotychczasowych osiągnięć będziemy pamiętać, że czeka jeszcze wiele pracy. Mamy nadzieję, że przynajmniej większość zamierzeń uda się zrealizować. Liczymy na wsparcie organów samorządu Łomżyńskiego i współpracę z lokalnymi organizacjami pozarządowymi. Będziemy także starać się o uzyskanie dotacji z funduszu rozwoju PZD.

 

 

Prezes ROD ASTER

inż Jan Płoński    

 


 

 Promocja ogrodów działkowych w „Pytaniu na śniadanie” w TVP 2 - 11.08.2016

W ciekawy sposób zaprezentowano ogrody działkowe w popularnym porannym programie „Pytanie na śniadanie” w telewizyjnej Dwójce. 8 sierpnia w czasie kilku wejść antenowych pod hasłem „Pora na pomidora” telewizyjna „pogodynka” na terenie ROD „Sowińskiego” w Warszawie, nie tylko przedstawiała prognozę pogody, ale rozmawiała także z działkowcami w różnym wieku, pokazując plony działkowe i przedstawiając działki jako wspaniały sposób na rodzinne spędzanie czasu w mieście.​

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 40-lecie ROD im. J.Wagi - 10.08.2016

 Rodzinny Ogród Działkowy im. Jakuba Wagi w Łomży obchodzi w tym roku 40-lecie swojego istnienia. W związku z tym zaprasza wszystkich działkowców z ogrodów znajdujących się na terenie Łomży i Piątnicy na uroczyste spotkanie.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Konkurs jubileuszowy „PZD – historia i wspomnienia” - 05.08.2016

 Zgłoś się do otwartego konkursu Prezydium KR PZD z okazji 35-lecia PZD „PZD – historia i wspomnienia”. Wspólnie upamiętnijmy historię 35 lat istnienia PZD, tworząc książkę o tym pięknym okresie działalności Związku. Zgłoszenia można przesyłać do 31 października br. Na laureatów konkursu czekają cenne nagrody!​

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Rzecznik Praw Obywatelskich w sprawie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 04.08.2016

orbz nature icon Przypominamy, że w lipcu b.r. wpłynęło do Krajowej Rady PZD pismo Rzecznika Praw Obywatelskich z informacją o braku możliwości pozyskania przez rodzinne ogrody działkowe dofinansowania w ramach programu „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 2) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Rzecznik Praw Obywatelskich w sprawie opłat za śmieci - 04.08.2016

recycle icon W związku z problemem opłat za wywóz śmieci z terenów ogrodów działkowych, w szczególności związanym z opłatą ryczałtową, Krajowa Rada PZD postanowiła poruszyć to zagadnienie na spotkaniu z Rzecznikiem Praw Obywatelskich - Adamem Bodnarem.​

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Przegląd informacji medialnych o działkowcach i ogrodach - 02.08.2016

Newspapers 1 icon W najnowszym przeglądzie prasy przeczytasz: Chwila dla Ciebie pisze o najważniejszych przepisach prawa związkowego; Gazeta Lubuska opisuje inicjatywę działkowców z ROD Związkowiec w Zielonej Górze, którzy czytają dzieciom; Szamotuły.pl informują o rozstrzygnięciu konkursu Gminny Mistrza Kompostownika. Polecamy lekturze!​

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Komunikat Prezydium KR PZD w sprawie udzielania pomocy finansowej dla ROD realizujących zadania inwestycyjno-remontowe - 29.07.2016

settings 3 icon Prezydium KR PZD na posiedzeniu 28 lipca br. po zapoznaniu się z wnioskami zarządów ROD o udzielenie pożyczek z Funduszu Samopomocowego, pozytywnie zaakceptowanymi przez Prezydia OZ PZD udzieliło 6 pożyczek dla ROD na łączną kwotę 283.400 zł.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Miejskie pszczelarstwo także na terenie rodzinnych ogrodów działkowych - 29.07.2016

 Coraz bardziej docenia się pożyteczną rolę miejskich pasiek. Przekonali się o tym już mieszkańcy Warszawy i Torunia, gdzie zebrano rekordowe ilości miodu. Warto przypomnieć, że miejskim pszczelarstwem zajmują się także działkowcy w niektórych rodzinnych ogrodach działkowych.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Komunikat Prezydium KR PZD w sprawie aktualnego stanu przeglądów ROD i działek zrealizowanych we wszystkich okręgach w ramach projektu „Powszechny przegląd zagospodarowania ROD i działek w 2016 roku” - 28.07.2016

process info icon Zgodnie z uchwałą Nr 145/2016 Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie realizacji projektu pod nazwą „Powszechny przegląd zagospodarowania ROD i działek w 2016 roku”, wszystkie okręgi podjęły niezbędne działania logistyczne do przeprowadzenia przeglądów ROD i działek. Na dzień 25 lipca 2016 roku stan przeglądów przedstawia się następująco. Do 25 lipca 2016 r. łącznie zlustrowano 3 440 ROD i 629 907 działek, co stanowi odpowiednio ponad 73% i 70% w skali kraju.​

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Dziennik Zachodni: Jedziemy na Rodos, czyli działka jest modna - 22.07.2016

 Turcja i Egipt nie, bo niebezpiecznie. W Chorwacji drogo, pogoda w Łebie niepewna, no i daleko. Wraca moda na odpoczynek blisko domu, najlepiej na  własnej działce. Grill z sąsiadami, wspólne większe pikniki. Bo najważniejsza jest rekreacja, a nie jak kiedyś, hodowanie marchewki. Jednak wcale nie jest łatwo kupić działkę w Rodzinnych Ogródkach Działkowych. A i ceny potrafią zaskoczyć. Bo działki to teraz coraz obiekt pożądania. M.in. z uwagi na to, że działek nie przybywa. Są produktem wręcz ekskluzywnym, mimo że ich posiadanie to także obowiązek i ciężka praca.​

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Działkowcy i ogrody w centrum zainteresowania mediów - 21.07.2016

Radio 4 icon W najnowszym przeglądzie prasy przeczytasz m.in.: Głos.Gdyni.pl pisze o dofinansowaniu urzędu miasta do zakupu rozdrabniaczy do gałęzi dla ROD; Kurier Poranny informuje o pierwszej w Polsce strefie ochrony jeży; Express Bydgoski donosi o patrolach Straży Miejskiej w bydgoskich ROD pod kątem prawidłowego gospodarowania odpadami. Polecamy lekturze!

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Ogrody działkowe tematem wystawy na Biennale Urbana w Wenecji - 21.07.2016

 Podczas tegorocznego Biennale Urbana w Wenecji, które odbyło się pod koniec maja, zaprezentowana została  wystawa pt. „Proste historie”, która obrazuje fenomen rodzinnych ogrodów działkowych, a także rolę Polskiego Związku Działkowców w rozwoju i promocji ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce. Przygotowana przez zespół PAREGA (Paul Cetnarski, Marta Kowalczyk, Wojciech Mazan, Roman Rutkowski, Rafał Śliwa) wystawa zaprezentowała społeczny i funkcjonalny potencjał polskich ogrodów działkowych. Projekt zyskał wsparcie PZD, który dofinansował wystawowe makiety oraz objął go swoim patronatem.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 

 Informator Działkowca już w Twoim ogrodzie! - 21.07.2016

 W najnowszym Informatorze Działkowca przeczytasz m.in.: Spotkanie z Rzecznikiem, Krajowe Dni Działkowca i Jubileusz PZD, Przegląd ogrodów i działek, Czym grozi nielegalne budownictwo w ROD?, Inwestycje w ROD w 2015 roku. Serdecznie polecamy lekturze!

 

wersja elektroniczna

 


 

 Rzecznik Praw Obywatelskich pomaga PZD w pozyskaniu dofinansowania z NFOŚiGW - 20.07.2016

 Do Krajowej Rady PZD wpłynęło pismo od Rzecznika Praw Obywatelskich dr Adama Bodnara, w którym informuje on PZD, iż skierował wystąpienie do NFOŚiGW w sprawie możliwości pozyskiwania dofinansowania na przedsięwzięcia prowadzone przez rodzinne ogrody działkowe. W gronie beneficjentów programu Prosument, który finansuje zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, pominięte zostały stowarzyszenia ogrodowe. Równiez PZD zajął w tej sprawie stanowisko. Zmiana dotychczasowych przepisów i dopuszczenie PZD oraz ROD jako beneficjantów programu sprawi, że możliwe stanie się korzystanie z dofinansowań w zakresie ochrony środowiska, a tym samym możliwy będzie rozwój ogrodów pod względem ekologicznym.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Rozstrzygnięty został krajowy konkurs na "Wzorową Altanę" - 20.07.2016

 Ogrody działkowe składają się z wielu działek, ale i z altan, które są ich nieodłączną częścią. Altany są tak różnorodne i barwne, jak ich właściciele, którzy tworzą przyjazną i solidarną społeczność skupioną wokół ogrodnictwa działkowego. Dlatego w  tym roku Krajowa Rada po raz pierwszy ogłosiła także konkurs „Wzorowa Altana”, by pokazać wszystkim, że altany to coś więcej niż tylko wiata czy mały działkowy domek, że są one nieodłącznym elementem ogrodowego krajobrazu, a często wizytówką działki i dumą ich właścicieli. 14 lipca Prezydium KR PZD podjęło uchwałę, w której znajduje się rozstrzygnięcie tego konkursu.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

  Wyniki konkursu krajowego "Wzorow Działka Roku 2016" - 20.07.2016

 W dniu 14 lipca br. Prezydium KR PZD zadecydowało o wynikach cieszącego się od wielu lat niesłabnącą popularnością krajowego konkursu "Wzorowa Działka Roku 2016". W tym roku do rywalizacji stanęły 24 działki będące laureatami konkursów na szczeblu okręgowym. Swoim zagospodarowaniem, estetyką, rozplanowaniem przestrzennym części wypoczynkowej i uprawnej, tzw. małą architekturą czy ekologią, mogą one służyć za przykład wszystkim działkowcom. Wybór laureatów był niezwykle trudny.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Prezydium KR PZD rozstrzygnęło konkurs "Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2016" - 20.07.2016

 Konkurs na najpiękniejszy "Rodzinny Ogród Działkowy" to już tradycja. Jego celem jest nie tylko propagowanie dobrych wzorów, ale przede wszystkim nagrodzenie zarządów ROD za estetykę i piękno ogrodów, ale też docenienie osobistego zaangażowania i serca, jakie działkowcy wkładają w swoją pracę, przy jednoczesnym zachowaniu regulaminowych zasad i wrażliwości na piękno przyrody. „Rodzinny Ogród Działkowy 2016 roku” odbywa się zarówno na szczeblu okręgowym, jak i krajowym. W tym roku do konkursu zgłoszonych zostało 17 ogrodów.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Związkowe wydawnictwa i plakaty - 19.07.2016

 Krajowa Rada wydała plakat z okazji 35-lecia PZD i zbliżających się Krajowych Dni Działkowca 2016, a także przygotowała Biuletyn Informacyjny (5/2016), "Informator działkowca" na sierpień oraz plakat informacyjny pt. "ORGANIZMY pożyteczne na działce". Wszystkie te wydawnictwa w najbliższych dniach trafią do okręgowych zarządów i wszystkich ROD zrzeszonych w PZD.

 

CZYTAJ DALEJ

 


Witamy serdecznie na stronie internetowej

Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD.

 

 

Zapraszamy do przeglądania jej zawartości. Mamy nadzieję, że zawarte treści będą dobrze popularyzować wiedzę o Polskim Związku Działkowców i o naszych ogrodach.

Szczegółowe informacje o aktualnych problemach Związku, działaniach struktur krajowych i terenowych  oraz wiadomości z życia rodzinnych ogrodów z terenu całej Polski znajdziecie Państwo na stronie Krajowej Rady PZD  www.pzd.pl

 


 

 

monitoring pozycji

Białystok - Łomża - Suwałki

Polski Związek Działkowców

Okręgowy Zarząd Podlaski

   Artykuły archiwalne
   Artykuły archiwalne

   85 732 22 58

   Polski Związek Działkowców        ul. Ciołkowskiego 2/5      
   Okręgowy  Zarząd   Podlaski          15-245   Białystok           

   podlaski@pzd.pl www.pzdpodlaski.pl