Witamy serdecznie na stronie internetowej

Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD.

 

 

Zapraszamy do przeglądania jej zawartości. Mamy nadzieję, że zawarte treści będą dobrze popularyzować wiedzę o Polskim Związku Działkowców i o naszych ogrodach.

Szczegółowe informacje o aktualnych problemach Związku, działaniach struktur krajowych i terenowych  oraz wiadomości z życia rodzinnych ogrodów z terenu całej Polski znajdziecie Państwo na stronie Krajowej Rady PZD  www.pzd.pl

 


 

 

monitoring pozycji
Artykuły archiwalne
Artykuły archiwalne
 STOP spalaniu na działkach!!! - 04.10.2016 Na niektórych działkach ma miejsce niedopuszczalny proceder spalania śmieci, w wyniku którego do gleb,...
   Podczas gdy władze polskich miast bardzo często traktują ogrodnictwo działkowe, jak kulę u nogi, nie mają wizji współpracy i wsparcia...
  W dniu 28 września 2016 r., w siedzibie Biura Zamiejscowego OZP PZD w Suwałkach, odbyło się szkolenie kandydatów na instruktorów...
  Stanisław Dworakowski - instruktor do spraw ogrodnictwa w Okręgowym Zarządzie Podlaskim i Czesław Kryszkiewicz - krajowy instruktor do spraw ogrodnictwa...
   Polski Związek Działkowców jako największa organizacja pozarządowa w Polsce od lat przyznaje odznaczenia. Pragnie w ten sposób docenić prace społeczną...
 Wiele gmin docenia działalność ROD i ich znaczenie w krajobrazie miast. Jednocześnie samorządowcy dostrzegają również potrzebę nieustannych inwestycji i modernizacji...
  Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców statutowego i ustawowego organu kontrolnego społecznie wykonujący swój mandat wobec członków i Związku...
 W najnowszym przeglądzie prasy m.in.: Echo Dnia (Świętokrzyskie) zauważa, że wielkim zainteresowaniem cieszył się III Świętokrzyski Kiermasz Produktów Pszczelich na...
   O tym, że ogrody działkowe  są domeną nie tylko Polaków i Europejczyków wiemy nie od dziś. Działki posiadają też Japończycy...
 W najnowszym numerze Informatora Działkowca: Interpelacje poselskie w sprawie śmieci, Odbyły się Krajowe Dni Działkowca, Jubileuszowe posiedzenie KR PZD, Moc...

 

 Oferta dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w sprawie utworzenia wizytówki internetowej - 06.12.2016

256 x 256 pixel Contact PNG Icon Wizytówka jest najprostszym rodzajem witryny internetowej. Zawiera jedną podstronę/zakładkę, gdzie są umieszczone podstawowe informacje (łącznie z adresem), a także zdjęcia.

Wizytówka www jest najtańszym rodzajem realizacji, a jednocześnie może być ciekawa i atrakcyjna graficznie. Dzięki tego typu stronie, możecie Państwo małym kosztem zaistnieć w sieci.

 

Oferta obejmuje :

- utworzenie nazwy głównej  ogrodu  (domena ),

- umieszczenie strony internetowej-wizytówki na darmowym serwerze (hosting ),

- obsługa strony w przypadku zmiany istotnych danych (składu organów ROD, adresu, telefonów itp.),

- możliwość utworzenia wizytówki wg pomysłu zamawiającego,

 

Zainteresowane zarządy ogrodów proszone są o dostarczenie następujących danych:

skład personalny zarządu i komisji rewizyjnej,

- adres ogrodu, telefon ( ewentualnie kontakty do osób funkcyjnych -gospodarz, elektryk, członkowie zarządu itp. ),

godziny dyżurów  w biurze ( o ile takie się odbywają )

-kilka ciekawych zdjęć (max 5 szt.) związanych z danym ogrodem

- inne, które ogród chciałby umieścić na swojej internetowej wizytówce

 

UWAGA - Darmowy koszt utworzenia wizytówki internetowej.

Oferta ważna jest bezterminowo.

 

Szczegóły :

Krzysztof Sołowiej 

tel. 533 330 001

tel. 733 80 5555

  solowiej.krzysiek@gmail.com

 


 Dane kontaktowe ROD - 06.12.2016

 Okręgowy Zarząd Podlaski prosi Zarządy ROD o przekazanie oficjalnych danych kontaktowych do ROD aby można było je zamieścić na stronie internetowej Okręgu w zakładce o nas/okręgowe ROD  (zobacz). Przekazane dane powinny zawierać adres ogrodu, telefon kontaktowy i adres e-mail oraz, w wypadku gdy ROD samodzielnie prowadzi stronę internetową, adres www.

 


 Dokumenty i materiały związane z reportażami na temat PZD w programie "Magazyn Śledczy Anity Gargas" - 24.11.2016

 Na antenie TVP 1 w programie „Magazyn śledczy Anity Gargas” ukazały się wyjątkowo szkalujące materiały dotyczące PZD i ogrodów prowadzoncyh przez Związek. W załączeniu znajdują się wszystkie dokumenty, materiały, artykuły i stanowiska związane z tą sprawą.​

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Dokumenty i materiały związane z publikacją na temat PZD w Dużym Formacie Gazety Wyborczej - 24.11.2016

 21 listopada br. w dodatku Duży Format do Gazety Wyborczej został opublikowany artykuł red. Marcina Wójcika pt."Ruch oporu na działkach", ukazujący w krzywym świetle PZD. W załączeniu znajdują się wszystkie dokumenty, materiały, artykuły i stanowiska związane z tą sprawą.​

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Działki będą służyć również instytucjom społecznie pożytecznym - 04.11.2016

Wzmożone zainteresowanie działkami nie jest zjawiskiem nowym. Trwa już od dłuższego czasu i nic nie zapowiada, żeby szybko się skończyło. Tym bardziej, że zainteresowanie to nie ogranicza się tylko do osób fizycznych, ale w ostatnim czasie daje się również zaobserwować wśród rozmaitych instytucji oraz organizacji zajmujących się szeroko rozumianą działalnością prospołeczną. Z terenu całego kraju pojawiają się bowiem kolejne sygnały od ogrodów i okręgów o takich instytucjach, które zgłaszają chęć przejęcia działki w celu jej wykorzystania w związku z prowadzoną działalnością. Chodzi m.in. o przedszkola, domy opieki, czy organizacje zajmujące się niepełnosprawnymi. 

 

CZYTAJ DALEJ

 


 Biuletyn Informacyjny - 03.11.2016

 W Biuletynie Informacyjnym przeczytasz: Rzecznik Praw Obywatelskich w sprawie statutu PZD, Interpelacje poselskie, Śmieci w ROD, Wystąpienia w sprawie funduszy dla ROD, Komunikaty Prezydium KR PZD, Uchwały Prezydium KR PZD, Rozstrzygnięcia konkursów krajowych, Publicystyka, Interpelacje poselskie w sprawie wypowiedzenia dzierżawy działkowej i uwłaszczenia działkowców, Krajowa Komisja Rewizyjna zbadała sprawę przedstawianą w "Magazynie śledczym" emitowanym w TVP1.​

 

WERSJA ELEKTRONICZNA

 


 

 Komunikat Prezydium KR PZD udzieliło kolejnych pożyczek i dotacji dla ROD - 03.11.2016

coin,business,money,payment,cash,currency,check out,credit card,pay Prezydium Krajowej Rady PZD obradujące w dniach 5  i 27 października 2016 r., na podstawie pozytywnie zaopiniowanych przez Prezydium OZ PZD wniosków zarządów ROD udzieliło pożyczek z Funduszu Samopomocowego PZD dla - patrz treść komunikatu. ​

 

CZYTAJ DALEJ

 


 Stan łomżyńskich ogrodów działkowych Anno Domini 2016 - 03.11.2016

 Koniec sezonu działkowego to na łomżyńskich ogrodach nie tylko czas na przygotowania do zimy. To także moment zakończenia przeprowadzanych na terenie całego Województwa Podlaskiego przeglądów ogrodów. Jaki stan prezentują nasze ogrody działkowe? 

 

CZYTAJ DALEJ NA XLOMZA.PL

 


 Przegląd Informacji Medialnych - 03.11.2016

 W bieżącym przeglądzie prasy przeczytasz m.in. o tym, że: Kurier Szczeciński pisze o akcji usuwania raktwórczego azbestu z terenów ROD w Policach, Dziennik Wschodnidostrzega groźbę likwidacji ROD "Podzamcze" w Lublinie w wyniku planów budowy zbiornika wodnego i 73 hektarowego Parku Rozrywki, Tygodnik Pilski zamieszcza obszerną relację  z Finału Redakcyjnego Plebiscytu na Najładniejszą Działkę, Głos Wielkopolski pisze o powstawaniu nowego, zastępczego ogrodu w Poznaniu - ROD przy ulicy Czarnucha na Naramowicach. ​

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Ulotka "Polityka i prawo a PZD - ROD są znów atakowane. Brońmy naszych altan!" - 03.11.2016

download,folder,descending,fall,decrease,down,descend Rzecznik Praw Obywatelskich nie ustępuje w bezprecedensowej wal­ce z działkowcami zrzeszonymi w Polskim Związku Działkowców. Po raz kolejny mamy do czynienia z błędnymi teoriami co do filarów prawnych funkcjonowania ogrodów i samego PZD, które Pan Adam Bodnar- Rzecz­nik Praw Obywatelskich - wysnuwa. Począwszy od wystąpień do Mini­sterstwa Infrastruktury i Budownictwa o zweryfikowanie ustawy o ROD z 13.12.2013 roku, w kwestii możliwości zamieszkiwania w altanach oraz samowoli budowlanej w ogrodach, a skończywszy (póki co) na podważa­niu zapisów Statutu PZD. Pan Rzecznik w swojej arogancji jest głuchy na słowa działkowców, opierając swoje wywody prawne wyłącznie na opi­nii osób wykluczonych ze środowiska działkowców za nagminne łamanie obowiązującego prawa.​

 

ZOBACZ ULOTKĘ

 


 Minister Środowiska odpowiedział na pismo KR PZD w sprawie śmieci - 03.11.2016

trash full icon Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła wiele niekorzystnych zmian w systemie gospodarowania odpadami na terenie ROD. Wśród tych zmian, największe kontrowersje wzbudziły opłaty za wywóz śmieci, które rażąco wzrosły wraz z wejściem w życie z dniem 1 lutego 2015 r. opłaty ryczałtowej. Zgodnie z badaniem PZD, opłatą ryczałtową zostało objętych 806 ROD o powierzchni 6260,3882 ha i liczbie działek rodzinnych - 136 49 i liczba tych ogrodów stale wzrasta.​

 

CZYTAJ DALEJ

 


 Stanowisko Prezydium KR PZD w sprawie interpelacji posła Marcina Horały odnoszącej się do zmiany ustawy o ROD - 02.11.2016

box,note Prezydium Krajowej Rady PZD, po zapoznaniu się z interpelacją nr 5276 posła Marcina Horały z dnia 31 lipca 2016r. stwierdza, iż postrzega ją jako przykład uprawiania polityki poprzez wywoływanie napięć na tle ważkich zagadnień, bez oglądania się na społeczne skutki takiego działania. Negatywna ocena inicjatywy podjętej przez posła M. Horałę znajduje uzasadnienie zarówno w fakcie poruszenia tak drażliwego tematu na forum parlamentarnym, bez wcześniejszego zbadania podstawowych aspektów zagadnienia, jak i w świadomości, że występując z tą inicjatywą, poseł nie podjął nawet próby podjęcia szerszych konsultacji ze środowiskiem, którego ona dotyczy.​

 

CZYTAJ DALEJ

 


 Komunikat Krajowej Rady PZD w sprawie ROD w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego - 02.11.2016

 Prezydium Krajowej Rady PZD na posiedzeniu w dniu 27 października 2016 r. zapoznało się z badaniem dotyczącym ROD w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Materiał został przygotowany w oparciu o uzyskane informacje z okręgowych zarządów PZD. Powyższe badanie zostało również przedstawione na posiedzeniu Krajowej Rady PZD, które miało miejsce 28 października br.​

 

CZYTAJ DALEJ

 


 Stanowisko Prezydium KR PZD w sprawie interpelacji posła Jerzego Gosiewskiego dotyczącej zmiany ustawy o ROD - 02.11.2016

note Prezydium Krajowej Rady PZD, po zapoznaniu się z treścią interpelacji poselskiej nr 5190, stwierdza, iż zawarte w przedmiotowym wystąpieniu zastrzeżenia wobec ustawy o ROD zostały oparte o bezzasadne zarzuty, zaś zgłoszone postulaty zmiany ustawy godziłyby w interesy działkowców i ogrodów. Jednocześnie Prezydium KR PZD z satysfakcją dostrzega, iż stanowisko prezentowane w przedmiotowej sprawie przez resort infrastruktury, po raz kolejny dowodzi, że strona rządowa podchodzi do tematu regulacji prawnych odnoszących się do ogrodów działkowych z uwagą i wyczuciem problemu.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Obradowała Krajowa Rada PZD - 02.11.2016

 W Warszawie, w dniu 28 października 2016 r. odbyło się X w bieżącej kadencji posiedzenie Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył Eugeniusz Kondracki Prezes Związku. Na początku posiedzenia uczestnicy uczcili minutą ciszy pamięć zmarłego Zbigniewa Kołodziejczaka wieloletniego członka Krajowej Rady i Prezesa Okręgowego Zarządu Warmińsko-Mazurskiego.​

 

CZYTAJ DALEJ

 


 Gminne dotacje na inwestycje w ROD - 28.10.2016

Pieniądze To właśnie ten czas, kiedy możesz mieć wpływ na kształtowanie budżetu w swojej gminie. Bowiem już za chwilę rozpoczną się konsultacje nad jego projektem. Służyć mają one jak najlepszemu dostosowaniu planów finansowych gminy do potrzeb jego mieszkańców. Działkowcu! Zabierz głos, aby gmina zarezerwowała pieniądze na inwestycje w ROD, o które będzie można się starać w ramach dotacji już w nadchodzącym roku.​

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Informator Działkowca - 28.10.2016

 Najnowsze wydanie Informatora Działkowca możesz już znaleźć na tablicach informacyjnych w swoim ogrodzie. Wśród najważniejszych informacji: sukces PZD w walce z roszczeniami, pieniądze na ogrodowe inwestycje,jesień zaowocowała ogrodowymi atrakcjami, a także typowo sezonowe przypomnienia jak: prąd i woda w ROD zimą, zabezpiecz altanę na zimę, bezdomni w ROD - reaguj, spalanie w ROD zabronione. Zachęcamy do czytania!​

 

WERSJA ELEKTRONICZNA

 


 Złodzieje i wandale okradają działki. Policja radzi, jak się zabezpieczyć - 28.10.2016

Policeman Icon Dla działkowców sezon się kończy, ale zaczyna się dla... złodziei i wandali. Policja radzi, jak zabezpieczać swoje posesje na zimę, aby to, co trzymamy w altanach nie stało się łatwym łupem przestępców.

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Biuletyn Informacyjny - 27.10.2016

 W Biuletynie Informacyjnym przeczytasz m.in.: Trudna droga do jubileuszu, Jubileuszowe posiedzenie KR PZD, Krajowe Dni Działkowca, Życzenia i gratulacje z okazji jubileuszu, Wspomnienia działkowców i działaczy PZD.​

 

WERSJA ELEKTRONICZNA

 


 Bezdomni zimą w ROD. Reaguj! - 26.10.2016

emblem,important Już późną jesienią, kiedy wraz z końcem sezonu działkowcy opuszczają ogród, na czas zimy mogą się w nim „rozgościć” nieproszeni lokatorzy.  Mowa o osobach bezdomnych, które pod nieobecność właścicieli altan próbują przetrwać w nich zimę. Jest to bardzo niebezpieczne zjawisko i nie chodzi tu tylko o naruszenie mienia działkowców, ale przede wszystkim o potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa ich samych i ogrodu jakie stwarza pomieszkiwanie w ROD.​

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Przegląd Informacji Medialnych - 24.10.2016

 W najnowszym Przeglądzie Informacji Medialnych m.in. Pik.kielce.pl (Portal Informacji Kulturalnej) promuje wystawę otwartą w Kieleckim Biurze Wystaw Artystycznych i prezentuje sylwetkę artysty dostrzegającego urok ROD, iPragaPoludnie.pl odpowiada na wątpliwości dotyczące budowy trasy na Gocław” w odpowiedzi na działania Inicjatywy Obywatelskiej „Tramwaj przez Wisłę - nie przez działki”, Świat Biznesu pisze o problemie związanym z likwidacją ROD „Ostrówek” na Ostrowie Grabowskim w Szczecinie, Express Bydgoski informuje, że w ROD „Malwa” w Bydgoszczy - Polskie Sieci Energetyczne zamierzają puścić podwójną linię wysokiego napięcia, co wywołało protest działkowców i Rady Osiedla Fordon.​

 

CZYTAJ DALEJ

 


 Sąd - sprzedaż naniesień na działce wolna od PIT - 24.10.2016

 4 października br. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy wydał wyrok, który może mieć niebagatelne znaczenie dla tysięcy działkowców. Mówiąc w skrócie, wg Sądu, jeżeli - przy okazji przeniesienia praw do działki - następuje przeniesienie własności nasadzeń i nakładów, które zostały dokonane (zakupione) ponad 6 miesięcy przed zbyciem prawa do działki, to dochód ze sprzedaży tej własności jest wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Zdaniem WSA od dochodu z transakcji, w części dotyczącej własności naniesień i nasadzeń, odprowadza się podatek od czynności cywilnoprawnych.​

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 NOWY LISTOPADOWY „Mój Ogródek” NIE PRZEGAP! Cena tylko 2,49 zł! - 21.10.2016

 W bieżącym numerze pomożemy przygotować działkę do zimy. Zaproponujemy odpowiednie okrycia dla każdej z grup roślin zimujących na naszych rabatach, a także poradzimy jak najlepiej zabezpieczyć ogrodowy sprzęt i działkowe urządzenia.​

 

CZYTAJ DALEJ

 Czytajcie „działkowca”! - 20.10.2016

 Najwyższy czas aby przygotować rośliny i działki do zimowego spoczynku! A najnowszy, listopadowy numer „działkowca” będzie niezastąpionym i najlepszym przewodnikiem podczas jesiennych prac! To również dogodna pora na zamówienie prenumeraty „działkowca” na kolejny rok. Nie zwlekajcie i skorzystajcie z pakietów korzyści dla prenumeratorów, obejmujących m.in. unikalne informatory ogrodnicze oraz nasiona warzyw i kwiatów!​

 

CZYTAJ DALEJ

 


 Chrońmy nasze działki - 18.10.2016

 Jesień to najbardziej aktywny okres działkowych złodziei . Apelujemy o zamykanie altan, uprzątnięcie działek i zabranie cennych przedmiotów.​

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Przegląd Informacji Medialnych - 17.10.2016

 W aktualnym przeglądzie prasy m.in. TVP 3 Regionalna (pasmo ogólnopolskie) podaje smutną informacje o likwidacji Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Drzymały (przy Jeziorze Maltańskim) w Poznaniu, Słowo Podlasia relacjonuje ciekawą inicjatywę edukacji potencjalnych przyszłych pokoleń działkowców z Białej Podlaskiej, Gazeta Kujawska podkreśla, że ROD „Wrzos” w Wistce Królewskiej koło Włocławka, jako jeden z nielicznych ogrodów działkowych może pochwalić się zbiorczą kanalizacją i własną oczyszczalnią ścieków, Portal eKoszalin.pl informuje o ciekawym pomyśle koszalińskich działkowców z ROD „Centralny” i ROD „Aster, etc. Zachęcamy do lektury! ​

 

CZYTAJ DALEJ

 


 Konkurs jubileuszowy „PZD – historia i wspomnienia” - 14.10.2016

 Zgłoś się do otwartego konkursu Prezydium KR PZD z okazji 35-lecia PZD „PZD – historia i wspomnienia”. Wspólnie upamiętnijmy historię 35 lat istnienia PZD, tworząc książkę o tym pięknym okresie działalności Związku. Zgłoszenia można przesyłać do 31 października br. Na laureatów konkursu czekają cenne nagrody!​

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Ochrona danych osobowych działkowców - 12.10.2016

 Credit Report Icon Zarządy są organami prowadzącymi bieżące sprawy Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Do takich spraw należy także egzekwowanie od działkowców zaległych opłat ogrodowych uchwalonych przez walne zebranie. Jednakże to zadanie jest często stwarza trudności, gdyż nie każdy użytkownik reaguje na wysyłane przez organy PZD upomnienia i wezwania do zapłaty.

Niektóre zarządy, w ramach walki z niestosującymi się do wezwań działkowcami, postanawiają ich zdyscyplinować poprzez wywieszanie w ogólnodostępnych miejscach list użytkowników działek, którzy zalegają z opłatami. Jest to działanie naruszające ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z jej art. 6 ust. 1 za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Dlatego też nie ma różnicy, czy na liście widnieją nazwiska działkowców, czy też tylko numery ich działek, ponieważ do tak ujętej w ustawie definicji danych należy bez wątpienia również numer działki w ROD. Pozwala on na natychmiastowe zidentyfikowanie jej użytkownika.

Naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych jest także często praktykowane przez zarządy wywieszanie w miejscach publicznych zdjęć z monitoringów, które pokazują działkowców naruszających przepisy. Najczęściej są to działkowcy niestosujący się do wybranej przez ogród metody segregacji odpadów komunalnych. Sytuacji nie zmienia fakt zamazania oczu osobie widocznej na zdjęciu. 

Warto w tym momencie wspomnieć, że naruszenie postanowień ustawy o ochronie danych osobowych powoduje możliwość zastosowania wobec dopuszczającego się naruszeń sankcji w niej wskazanych. W związku z powyższym, wszystkie organy PZD, które zdecydowały się na wywieszanie w zarządzanych przez siebie ogrodach jakichkolwiek informacji, które naruszają zapisy ustawy o ochronie danych osobowych, powinny je jak najszybciej stamtąd usunąć. 


 

 Interpelacja i odpowiedź w sprawie wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej przez stowarzyszenie ogrodowe - 13.10.2016

 W dniu 25.07 br. poseł Jerzy Gosiewski (PiS) złożył interpelację w sprawie wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej przez stowarzyszenie ogrodowe, w której pyta Ministra Infrastruktury i Budownictwa czy rozważa on zmianę w art. 36 ust. 3 ustawy o ROD, która odebrałaby uprawnienie stowarzyszeniu ogrodowemu do wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej. W odpowiedzi Minister stwierdza: „w opinii resortu infrastruktury i budownictwa omawiane zagadnienia aktualnie nie wymagają podjęcia inicjatywy legislacyjnej”.

 

CZYTAJ DALEJ

 

 


 Manipulacje i przekłamania na temat likwidacji ROD „Bohaterów Westerplatte” w Warszawie - 09.10.2016

 W środę 5 października br. na antenie TVP w programie "Magazyn śłedczy Anity Gargas" wyemitowano materiał na temat likwidacji ROD „Bohaterów Westerplatte” w Warszawie. Materiał ten poprzez liczne świadome przekłamania oraz manipulacje przedstawia w negatywnym świetle działania podejmowane przez Okręgowy Zarząd Mazowiecki PZD podczas likwidacji części ogrodów pod budowę autostrady S2. Rzeczywistość postrzegana oczami dziennikarki niestety daleko odbiega od prawdy.​

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Przegląd Informacji Medialnych - 06.10.2016

 W najnowszym Przeglądzie Prasy m.in. TVP 3 Kraków informuje o dofinansowaniu dla krakowskich działkowców w zamian za otwarcie części wspólnych ogrodów, Gazeta Pomorska podaje, że w ramach budżetu partycypacyjnego w Czersku w pow. chojnickim zmodernizowana zostanie droga dojazdowa do ROD przy ul. Towarowej w Czersku, Gazeta Lubuska ostrzega, że władze Zielonej Góry zakładają przedłużenie trasy aglomeracyjnej kosztem ROD „Przodownik” i zachęca działkowców do obrony swojego dorobku, Aktualności.Zambrów.org podają, że w związku z pracami nad budżetem na 2017 r. - grupa radnych złożyła projekt do prezydenta miasta, w którym wnioskują o zabezpieczenie kwot na elektryfikację ROD „Pod Długoborzem”.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Dzieci z Przedszkola nr 5 w Suwałkach w roli działkowców - 06.10.2016

News IconGazeta Współczesna, w swoim artykule z dn. 1 października, zamieściła relację z wizyty dzieci z Przedszkola nr 5 w Suwałkach w ROD "Malwa". Ten największy suwalski ogród z przedszkolakami współpracuje już od dłuższego czasu w ramach realizacji idei ogrodów otwartych. Zapraszamy wszystkich chętnych do przeczytania całego artykułu!

 

CZYTAJ ARTYKUŁ

 


 

 Targi Ogrodnicze „Jesień w sadzie i ogrodzie” i Targi Leśne "Las i My" - 06.10.2016

kukurydza 2014 8 i 9 października w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie odbędą się Jesienne Targi Ogrodnicze „Jesień w sadzie i ogrodzie” i Targi Leśne „Las i My”. Szczegółowy harmonogram wydarzenia oraz wszelkie niezbędne informacje znajdują się na stronie internetowej organizatora. 

 

ZOBACZ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

 


 

 

 Informacja z posiedzenia Krajowej Komisji Rewizyjnej - 08.12.2016

 Krajowa Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Działkowców w dniu 6 grudnia 2016 roku odbyła w Warszawie swoje kolejne posiedzenie w obecnej kadencji.Podczas obrad omówiono m.in. przeprowadzoną kontrolę w ROD „Centralny” w Koszalinie, przeprowadzoną kontrolę w ROD „Energia” w Ząbkach, kontrolę w OZM PZD Warszawa w zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych w ROD „Paluch Miejski” i ROD „Rakowiec”, tezy do badania bilansów ROD i OZ PZD oraz poszczególnych sprawozdań finansowych za 2016 rok i preliminarzy finansowych ROD i OZ, wytyczne do pracy Komisji Rewizyjnych PZD oraz plan Pracy Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD na 2017 roku, a także sprawy bieżące.​

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 PZD przykładem sukcesu inicjatyw obywatelskich w Polsce - 07.12.2016

 Już za kilka dni 13 grudnia obchodzić będziemy trzecią rocznicę uchwalenia tak ważnej dla całego środowiska ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Wydarzenia wokół procesu legislacyjnego tej ustawy nie schodziły z afiszy przez długie miesiące. Dziś, po prawie 3 latach obowiązywania ustawy o ROD widać pozytywne i dobre skutki jej działania. Nikt nie ma wątpliwości, że obywatelska inicjatywa i wysiłek, jaki trzeba było ponieść, by doprowadzić do jej uchwalenia opłaciła się, a ogrody i sami działkowcy mają dziś poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa prawnego.​

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Stanowisko Prezydium OZ Podlaskiego PZD ws. reportażu Gazety Wyborczej - 06.12.2016

 

Stanowisko 

Prezydium Okręgowego Zarządu Podlaskiego  PZD

z dnia 24 listopada 2016 r. 


W sprawie ” rewelacji” Gazety Wyborczej z dnia 21.11.2016r.


         Prezydium na swym posiedzeniu w dniu w dniu 24 listopada wyraziło swoje głębokie oburzenie wobec nieprawdziwych treści artykułu pt.” Ruch oporu na działkach”. Pan redaktor Marcin Wójcik nie zna przepisów obowiązujących w Polskim Związku Działkowców tj. Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, statutu PZD i Regulaminu. Jesteśmy przekonani, że wiedza ta pozwoliłaby na zrozumienie problemu dlaczego byli funkcyjni członkowie Zarządów ogrodów szukają ujścia dla swoich emocji w mediach. My działkowcy sami pracowaliśmy ciężko nad powstaniem wspomnianego prawa i teraz dbamy o jego przestrzeganie na wszystkich szczeblach realizacji zadań  stowarzyszeniowych i związkowych. Liczne „ rewelacje” redaktora, które ośmieszają głównie samą gazetę, oczerniają również wielu – bardzo wielu , społecznie pracujących, dla dobra innych, członków Polskiego Związku - działkowców. Zastanawiamy się nad tym, jak się to ma , do rzetelnego informowania obywateli, do czego zobowiązani są wszyscy redaktorzy przez „Prawo prasowe” . Przecież wielu, spośród cytowanych wystąpień są to osoby znane działkowcom, które za nieprzestrzeganie obowiązującego prawa zostali wyrzuceni z naszej organizacji , która opiera się na dwóch głównych filarach: organach kolegialnych i organach kontrolnych. Obydwa organy są demokratycznie wybierane i nie ma w nich miejsca dla zdrajców i osób łamiących prawo, a to bardzo się nie podoba różnym redaktorom prasowym i telewizyjnym. Większość podlaskich działkowców pyta środowiska opiniotwórcze ,kiedy dacie nam spokój i pozwolicie swobodnie bez nerwów kontynuować naszą pasję na łonie przyrody w towarzystwie rodziny , przyjaciół i znajomych. Ogrody nasze stale piękniejąc i dobrze służą jako „ zieleń działkowa” naszym  członkom i społeczności lokalnej mieszkającej obok nas to nasza przyszłość – to nasz cel. 

 

 

Za prezydium 

                                                                               Prezes OZP PZD 
                                                                             mgr Andrzej Bojko

 


 

 Nadciąga mróz - pamiętajcie, by zabezpieczyć rośliny - 05.12.2016

 Nad Polskę nadciąga duże ochłodzenie. Nocą temperatura przy gruncie,w niektórych rejonach, np. na Podkarpaciu może spaść nawet do - 15ºC. Jeżeli spadnie śnieg, nasze rośliny będą miały naturalną kołderkę, która zabezpieczy je na czas mrozów ale, jeśli śniegu nie będzie, koniecznie trzeba zabezpieczyć rośliny przed chłodem. Wszystkie posadzone w tym roku drzewka i krzewy owocowe należy podsypać warstwą ziemi i trocin lub kory, żeby zabezpieczyć miejsce szczepienia przez mrozem. Krzewy owocowe szczepione na pniu należy owinąć warstwą grubej, białej agrowłókniny i zabezpieczyć pień przed złamaniem – czyli trzeba wbić dwa paliki i unieruchomić krzew. Okryjmy również winorośl – nie każda wytrzyma mroźne wiatry.​

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Stanowisko Prezydium KR PZD ws. przekłamań i oszczerstw nt. PZD w programie "Magazyn śledczy Anity Gargas" - 02.12.2016

 "W związku z fałszywymi oskarżeniami i przekłamaniami nt. Polskiego Związku Działkowców zawartymi w materiałach filmowych wyemitowanych w ramach „Magazynu Śledczego Anity Gargas", Prezydium KR PZD informuje, że Związek będzie dochodził obrony swego dobrego imienia na drodze sądowej. Fakt publicznego wysunięcia wobec PZD szeregu nieprawdziwych zarzutów, jak również fałszywe przedstawienie warunków prawnych regulujących funkcjonowanie ogrodnictwa działkowego w Polsce, uzasadnia stwierdzenie, iż działania firmowane przez p. A. Gargas należy uznać za przykład sprzeniewierzenia się misji dziennikarza, jaką jest rzetelne informowanie społeczeństwa o faktach" -czytamy w stanowisku Prezdium KR PZD.​

 

STANOWISKO

 


 

 Stanowisko Prezydium KR PZD ws. reportażu opublikowanego w Gazecie Wyborczej - 02.12.2016

 Po zapoznaniu się z treścią reportażu pt. „Ruch oporu na działkach", autorstwa Marcina Wójcika, zamieszczonego w Gazecie Wyborczej w dniu 21 listopada 2016 roku, Prezydium Krajowej Rady PZD opublikowało stanowisko, w którym stwierdza, że publikacja ta jest wyjątkowo stronnicza, tendencyjna i zakłamuje prawdziwy obraz funkcjonowania Polskiego Związku Działkowców."Dziennikarz oparł bowiem swój materiał o poglądy zupełnie niewiarygodnych osób, które od dłuższego czasu zwalczają i oczerniają Związek" - czytamy w stanowisku.​

 

STANOWISKO

 


 

 Stanowisko Prezydium OZ w Szczecinie w sprawie Magazynu Śledczego Anity Gargas - 02.12.2016

 „Magazyn Śledczy Anity Gargas" z dnia 23.11 br., wyemitowany w TVP1, jest kolejnym atakiem na Stowarzyszenie ogrodowe PZD. Credo tego ataku zostało wyraźnie wyartykułowane we wstępie do tej emisji, gdzie autor jawnie sugeruje opinii publicznej, że ogrody działkowe zajmują najbardziej atrakcyjne tereny w miastach, a struktury w PZD są skostniałe, prezesi nieodwoływalni i bronią swoich przywilejów. Taki obraz przedstawia widzom „Magazyn Śledczy Anity Gargas".​

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 ROD im. Żwirki i Wigury w Białymstoku walczy o dodatkowe przystanki autobusowe - 30.11.2016

Wheel Icon Zarząd ROD im. Żwirki i Wigury w Białymstoku w dalszym ciągu stara się o przywrócenie zlikwidowanego podczas modernizacji ul. Ciołkowskiego przystanku autobusowego.

W dn. 11 sierpnia 2016 r. odbył w tej sprawie spotkanie z Prezesem Zarządu KZK Białystok Panem Andrzejem Świętońskim. Dodatkowo, w dn. 22 sierpnia 2016 r., Zarząd ROD wystosował pismo dotyczące przedmiotowej kwestii do Zastępcy Prezydenta Miasta Białegostoku. 

Przywrócenie zlikwidowanego przystanku znacznie usprawniłoby dojazd do ogrodu od strony centrum Białegostoku.

Z odpowiedzią organu skierowaną do ogrodu można zapoznać się na stronie internetowej ROD im. Żwirki i Wigury w Białymstoku klikając TUTAJ.

 


 

 Stanowisko Prezydium OZ Podlaskiego PZD ws. interpelacji Posła Jerzego Gosiewskiego - 30.11.2016

 

Stanowisko
Prezydium Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD
z dn. 15 listopada 2016r.

 

w sprawie interpelacji posła Jerzego Gosiewskiego dotyczącej zmiany Ustawy o ROD

 

    Prezydium Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD stwierdza, że jest to kolejny głos poselski w sprawie zmiany nowej, dobrej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Pan Poseł w swojej interpelacji postuluje o pozbawienie lub radykalne ograniczenie uprawnień stowarzyszeń ogrodowych, głównie w zakresie wypowiadania prawa do działki w stosunku do działkowców rażąco naruszających regulamin ROD, który wspólnie wypracowaliśmy i zobowiązaliśmy się przestrzegać dla wspólnego dobra.
    Na szczęście p. Jerzy Szmit – podsekretarz stanu, prezentując stanowisko strony rządowej, stwierdził, iż obowiązująca ustawa o ROD zawiera właściwe mechanizmy zabezpieczające działkowców przed bezpodstawnym pozbawieniem prawa do działki przez zarządy ROD.
    Ustawodawca to przewidział i zabezpieczył działkowcom możliwość prezentowania swojego obronnego stanowiska przed niezawisłym sądem, a tym samym rozumiemy, że nie stowarzyszenie, a sąd rozstrzyga spór dotyczący członków ROD.
    Prezydium OZP PZD stwierdza, iż interpelacja p. posła Jerzego Gosiewskiego, podobnie jak i innych posłów, również z naszego Okręgu, ma charakter nieprzemyślany i nie poparty argumentami merytorycznymi. Ponadto warto pamiętać, iż angażując się w rozstrzyganie sporów w rodzinnych ogrodach działkowych, należy wysłuchać każdej ze stron przed wydaniem ostatecznego werdyktu.

 

                                                                                 Za prezydium 

                                                                               Prezes OZP PZD 
                                                                             mgr Andrzej Bojko

 


 

 Stanowisko OZ Podlaskiego ws. interpelacji Posła Marcina Horały - 30.11.2016

 

Stanowisko

Okręgowego Zarządu Podlaskiego Polskiego Związku Działkowców z dn. 15 listopada 2016 r.​​


w sprawie interpelacji poselskiej złożonej przez posła Marcina Horałę

 

     W związku z interpelacją poselską złożoną przez posła Marcina Horałę w sprawie zapytania o prowadzenie prac legislacyjnych w kierunku uwłaszczenia działkowców, zniesienia przynależności do PZD oraz innych zmian, Okręgowy Zarząd Podlaski PZD stwierdza, że powyższe wystąpienia należy ocenić wysoce negatywnie.
    Jest to bez wątpienia wystąpienie o charakterze niezwykle populistycznym, nastawione wyłącznie na zjednanie sobie przychylności pewnej niewielkiej części społeczeństwa.  Pytanie stawiane przez Posła Horałę może odnieść także bardzo negatywny skutek w postaci podzielenia środowiska działkowego. Niektórzy z działkowców mogą okazać się niezwykle podatni na tego typu - na chwilę obecną abstrakcyjne – rewolucyjne idee. 
    Nie sposób także nie odnieść się do jakże niskiej wiedzy merytorycznej Pana Posła Horały w przedmiocie działalności stowarzyszeń ogrodowych. Zadając pytanie o to, czy prace legislacyjne są prowadzone także w kierunku zniesienia przynależności do PZD, Pan Poseł Horała pokazał jedynie, że przygotowując swoją interpelację, nawet nie zweryfikował posiadanej przez siebie wiedzy w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy. OZ Podlaski przypomina, że nie istnieje obowiązek przynależności do Polskiego Związku Działkowców. Z członkostwa można także w każdej chwili zrezygnować i nie powoduje to żadnych negatywnych konsekwencji w stosunku do rezygnującego. Dodatkowo warto przypomnieć, że ze struktur Związku może wystąpić także, oczywiście po spełnieniu wymagań przewidzianych w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 r., cały rodzinny ogród działkowy.
    Reasumując OZ Podlaski stwierdza, że wystąpienie Pana Posła Marcina Horały było zupełnie niepotrzebną, a w dodatku nieudaną, próbą podważenia społecznie wypracowanego aktu prawnego, jakim jest ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych. OZ Podlaski ma nadzieję, że zarówno Poseł Horała, jak i inni Posłowie, którzy planują złożyć interpelacje związane z tematem działalności Polskiego Związku Działkowców, zanim zajmą swoje stanowisko, zadadzą sobie chociażby minimum trudu, jakim jest przynajmniej wstępna analiza przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. 

 

Członkowie Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD

 


 

 Spotkanie członków Prezydium OZ Podlaskiego PZD z Wiceprezydentem Białegostoku Adamem Polińskim - 29.11.2016

48 x 48 pixel User Group PNG Icon W dniu 23 listopada 2016 r. odbyło się spotkanie członków Prezydium OZ Podlaskiego PZD z Wiceprezydentem Białegostoku Adamem Polińskim, w którym udział wzięli także Dyrektorzy Departamentów Skarbu i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Białymstoku. W trakcie spotkania omówiono kwestię zapewnienia przez Gminę gruntów zastępczych za te, które zostały wywłaszczone od PZD pod budowę niezbędnej infrastruktury miejskiej. Przedstawiciele Gminy wstępnie zaproponowali zagospodarowanie około 5 ha terenów położonych w północno-zachodniej części miasta obok oczyszczalni ścieków. Teren będzie wymagał dużych nakładów przygotowawczych, których pokrycie w całości oferuje Gmina. W związku z powyższym ustalono, iż 1 grudnia odbędzie się spotkanie robocze na przedmiotowym gruncie, w którym wezmą udział odpowiedni przedstawiciele stron.

Celem OZ Podlaskiego PZD jest budowa od podstaw nowego ogrodu liczącego około 100 działek średniej wielkości z pełnym zapleczem w postaci prądu, wody, kanalizacji i parkingu, utworzonym przez właściciela gruntu, czyli Gminę Białystok.

OZ Podlaski zobowiązał się również do rozpropagowania wśród mieszkańców Białegostoku idei ogrodnictwa działkowego w ramach zrzeszenia w Polskim Związku Działkowców poprzez ogłoszenia w mediach i na ogrodowych tablicach ogłoszeń.

 


 

 Narady szkoleniowe w Okręgu Podlaskim - 29.11.2016

48 x 48 pixel Calendar PNG Icon OZ Podlaski serdecznie zaprasza prezesów ROD i instruktorów ogrodowych - przewodniczących komisji ds. powszechnego przeglądu zagospodarowania ROD i działek w 2016 r. na wspólną naradę szkoleniową. 

Zostaną na niej omówione wyniki przeglądów i związane z nimi zadania do wykonania przez zarządy ROD w zakresie infrastruktury ogrodu oraz zagospodarowania i wykorzystania poszczególnych działek przez działkowców.

Zarządy ROD powinny przywieźć ze sobą na naradę opracowane przez siebie katalogi działań, które dotyczą problemów stwierdzonych w czasie przeglądów. Na ich podstawie, w trakcie dyskusji, zostanie opracowany okręgowy katalog działań inwestycyjnych, remontowych, organizacyjnych i szkoleniowych z podziałem na realizatorów zapisanych działań.

 

Terminy narad:

6 grudnia - Łomża

7 grudnia - Białystok

8 grudnia - Suwałki

 


 

 Biuletyn Informacyjny - 28.11.2016

 W najnowszym Biuletynie Informacyjnym przeczytasz m.in.: X posiedzenie Krajowej Rady PZD, Przegląd zagospodarowania ROD i działek w 2016 roku, ROD w planach zagospodarowania przestrzennego, Uchwały Prezydium KR PZD, Rola organu nadzoru w działalności struktur PZD, Informacje, Obowiązki PZD na gruncie ustawy o dostępie do informacji publicznej, Znaczenie uchwały NSA z dn. 3.10.2016 roku dla praw oraz interesów działkowców, Interpelacje poselskie i inne materiały.​

 

WERSJA ELEKTRONICZNA

 


 

 Działkowcy z ROD "Aster" w Łomży laureatami konkursu "Działkowca" - 25.11.2016

 Z przyjemnością informujemy, że działka nr 57 w ROD „ASTER” w Łomży, Państwa Barbary i Zbigniewa Olkowicz, zajęła III miejsce w tegorocznej edycji konkursu pn. „Moja Działka 2016”, organizowanym przez miesięcznik „Działkowiec”.​

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa podejmuje postulat PZD o rozwiązaniu problemu meldowania w ROD - 24.11.2016

 Z zadowoleniem należy stwierdzić, że Pan Minister Smoliński wraz ze swoim zespołem bardzo poważnie potraktowali ten problem. Dostrzeżono bowiem, że istnieje szersze zjawisko o niekorzystnym charakterze, czyli meldowanie obywateli w budynkach nieprzeznaczonych do stałego zamieszkiwania. Stąd Minister Smoliński nawiązał już w tej sprawie współpracę z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariuszem Błaszczakiem.​

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 „Gazeta Wyborcza” kolejny raz uderza w PZD - 23.11.2016

 Znany w środowisku dziennikarskim z dużej giętkości kręgosłupa Marcin Wójcik piszący dla dodatku „Gazety Wyborczej – Duży Format”, kolejny raz przygotował oparty na pomówieniach artykuł pt. „Ruch oporu na działkach”. Trzeba powiedzieć sobie jasno, że obiektywizm redaktora Wójcika jest wysoce wątpliwy, podobnie jak uczciwość i rzetelność, co zostało mu już udowodnione po ostatnim spotkaniu tego dziennikarza z przedstawicielami PZD.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 Wątpliwie moralnie osoby szkalują PZD. To jest wiarygodne źródło dla TVP? - 22.11.2016

 Po emisji na antenie TVP  programu szkalującego PZD pt. „Magazyn śledczy Anity Gargas”, wiele osób zastanawiało się, kim są wypowiadające się w reportażu osoby. O ile pani Leokadia jest osobą dość znaną za sprawą różnych wydarzeń, choć nie koniecznie moralnie uczciwą, o czym będzie poniżej, o tyle pani Danuta wydaje się nikomu nie znana. Czy to nie dziwne, że w tak dużej społeczności, jaką tworzył i tworzy kompleks ogrodów na Paluchu, nikt nie zna tej pani? Setki działkowców i nikt nie wie, kim ona jest.​

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Czytajcie „działkowca”! - 22.11.2016

 Niezawodnym przewodnikiem w trakcie jesienno-zimowych prac na działkach, a także przygotowań do świąt będzie grudniowy numer „działkowca”! To również dogodna pora na zamówienie prenumeraty „działkowca” na kolejny rok. Nie zwlekajcie i wykorzystajcie pakiety korzyści dla prenumeratorów, obejmujące m.in. unikalne informatory ogrodnicze oraz nasiona kwiatów i warzyw! Zachęcamy do zakupu!​

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 JUŻ JEST! NOWY, GRUDNIOWY „Mój Ogródek” Cena tylko 2,49 zł! - 21.11.2016

 W grudniowym numerze polecamy nowy cykl – „Iglaki nie muszą być nudne”, w którym przedstawiona została bogata oferta możliwości zastosowania tej grupy roślin na działce. Podpowiemy jak chronić krzewy przed rozłamaniem, czyli mechanicznym uszkodzeniem zdrewniałych pędów pod wpływem wiatru, ciężkiego śniegu lub zamarzającego deszczu. W numerze przedstawiamy zalety i wady uprawy warzyw metodą współrzędną, która poleca sadzenie kilku gatunków obok siebie. Zainspirujemy również do stworzenia na działce falistej rabaty – optycznie powiększającej działkę, a także przedstawiamy niezwykłą pasję działkowców tworzących oryginalne rzeźby i przedmioty w tykwach.​

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Przegląd Informacji Medialnych - 18.11.2016

 W aktualnym Przeglądzie Prasy przeczytasz m.in. o tym, że Portal ddwloclawek.pl (Dzień Dobry Włocławek) informuje o wspólnych patrolach włocławskich działkowców i Straży Miejskiej mających na celu pomoc bezdomnym w ROD, Poznan.pl zamieszcza relację z  Gali Finałowej XXIII edycji konkursu „Zielony Poznań i podaje, że do rywalizacji zgłoszono 5 030 obiektów w tym: w kategorii działki na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych - aż 3 462 obiekty, Gazeta Wyborcza Radom wspomina o przykrym dla radomskich działkowców fakcie historycznej likwidacji (w 2007 roku) 38 hektarowego ROD „Storczyk”. I wiele innych tematów. Życzymy miłej lektury!​

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Posiedzenie Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD - 18.11.2016

 15 listopada 2015 r. odbyło się kolejne w tym roku posiedzenie Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD. Jako przedstawiciel Krajowej Rady PZD udział wzięła w nim również Starsza Inspektor ds. terenowo-prawnych, Pani Agnieszka Rudawska. 
Po dokładnym przedstawieniu aktualnej sytuacji w PZD, skupiono się na głównym temacie tych obrad, jakim były wnioski z powszechnego przeglądu ROD i działek dokonanego w tym roku. 
Zebrani uzyskali także informacje dotyczące realizacji projektów unijnych na terenie Okręgu. Program instalacji urządzeń fotowoltaicznych w ogrodach będzie kontynuowany. Został on jedynie zawieszony z uwagi na brak środków. Prace związane z projektem zostaną podjęte jak tylko Urząd Marszałkowski uzyska środki unijne na ten cel.
Na posiedzeniu zostały także szczegółowo przedstawione informacje o realizacji art. 75 i 76 ustawy o ROD, które pozwalają na uzyskanie tytułu prawnego do gruntów ich dotychczas nieposiadających, a także o roszczeniach do gruntów ROD Okręgu Podlaskiego, ujęciu podlaskich ogrodów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, przebiegu tegorocznych walnych zebrań oraz o odbytych do tej pory zebraniach ustawowych działkowców.
W obradach nie zabrakło również ważnego tematu, jakim są częściowe likwidacje ROD. Obecnie w Okręgu Podlaskim liczba już prowadzonych bądź zaraz się rozpoczynających likwidacji wynosi pięć. Ze wstępnych informacji posiadanych przez OZP PZD będzie ich niestety jeszcze więcej. 
Tematem poruszonym na posiedzeniu były również czasowe zajęcia terenów ROD i służebność przesyłu oraz dotacje na inwestycje z Funduszu Rozwoju i ze źródeł zewnętrznych.
Członkom Okręgu zebranym na posiedzeniu przedstawiono także istotny problem, jakim są skargi działkowców. Ich liczba w stosunku do lat ubiegłych niemal się podwoiła.
Po wysłuchaniu i przeanalizowaniu wszystkich zaprezentowanych tematów, OZP PZD podjął niezbędne uchwały, po czym zgodnie z planem nastąpiło zakończenie obrad. 

 


 

 Skandaliczna manipulacja TVP uderza w PZD i działkowców - 18.11.2016

 W dniu 5 października 2016 roku na antenie TVP 1 w programie „Magazyn śledczy Anity Gargas” ukazał się wyjątkowo szkalujący i oparty na pomówieniach i przekłamaniach materiał dotyczący likwidacji ROD im. Bohaterów Westerplatte w Warszawie. Materiał ten poprzez liczne świadome przekłamania oraz manipulacje przedstawia w negatywnym świetle działania podejmowane przez Okręgowy Zarząd Mazowiecki PZD podczas likwidacji części ogrodów pod budowę autostrady S2. Rzeczywistość postrzegana oczami dziennikarki niestety daleko odbiega od prawdy. Dość manipulacji. Sprawa będzie miała swoją kontynuację.​

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Informacja ze spotkania członków Prezydium z Posłem RP – Tomaszem Cimoszewiczem. - 10.11.2016

Hints Icon Na wstępie Pan Prezes Okręgowego Zarządu Podlaskiego Andrzej Bojko poinformował Posła Cimoszewicza o aktualnej sytuacji w Rodzinnych Ogrodach Działkowych Okręgu Podlaskiego. W spotkaniu uczestniczyła również p. Anna Brzozowska - Dyrektor Biura Poselskiego. Następnie wyjaśniliśmy sobie sens i uzasadnienie interpelacji poselskiej do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie funkcjonowania Polskiego Związku Działkowców i ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Pan poseł przyznał, iż podstawy merytoryczne do jej prezentowania w sejmie były zbyt słabe, oparte o wypowiedzi kilku działkowców zainteresowanych głównie sposobem zagospodarowania, przez nich wniesionej opłaty ogrodowej, na szczeblu ogrodu i wyżej – okręgu i kraju. Zaprosiliśmy Pana posła do odwiedzania ROD i kontaktów z działkowcami, a uniknie wówczas podobnych wątpliwości dotyczących bieżącej pracy ROD i Związku. W dalszej części rozmowy wyjaśnialiśmy, iż nie do przyjęcia jest akapit „ działkowcy wiązali swoje nadzieje z automatycznym wyodrębnieniem ( z mocy prawa) z dniem wejścia w życie ustawy, a następnie swobodnym zadecydowaniu o przynależności do PZD lub utworzeniu lokalnego stowarzyszenia ROD niezależnego od Związku”, którego skutki są łatwe do przewidzenia. W obywatelskim projekcie ustawy - z dnia 13 grudnia 2013 roku - taki zapis nie mógł się znaleźć, ponieważ my działkowcy dobrze wiemy, jakie były by skutki organizacyjne utworzonego bałaganu prawnego. Problemy interpelacji poselskiej zakończyliśmy pełnym wzajemnym zrozumieniem i zobowiązaniem do dalszej współpracy w innych interesujących działkowców dziedzinach życia społecznego i gospodarczego. Jako pierwszy z nich omówiliśmy możliwości wsparcia naszych działań, przy uzyskaniu dotacji od władz samorządowych, na rozwój infrastruktury i wyposażenia naszych ROD, głównie w dużych miastach. Padła również deklaracja, ze strony Pana posła, o pomocy nam działkowcom przy kolejnej nowelizacji Ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

 

 

Za Prezydium OZP PZD

/-/ mgr Andrzej Bojko

 


 Informacja z posiedzenia Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD - 09.11.2016

 Krajowa Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Działkowców w dniu 9 listopada 2016 roku odbyła w Warszawie swoje kolejne posiedzenie w obecnej kadencji. Na zaproszenie Przewodniczącej w pierwszej części obrad uczestniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 „Spieszmy się kochać ludzi, tak prędko odchodzą” - 07.11.2016

 W dniu 6 listopada br. odszedł od nas niezwykle zasłużony dla ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce działacz PZD – p. Zenon Świtaj. Dla każdego miał dobre słowo i uśmiech. Odszedł człowiek niezwykle oddany i zasłużony dla ruchu ogrodnictwa działkowego na ziemi podlaskiej. Wiele lat swojego życia poświecił na propagowanie idei ogrodnictwa działkowego, zawsze służył pomocą i swoją wiedzą działkowcom i ogrodom.​

 

CZYTAJ DALEJ

  

kom.  577 761 183

            85 732 66 88

            85 732 22 58

Polski Związek Działkowców        ul. Ciołkowskiego 2/5      
Okręgowy  Zarząd   Podlaski          15-245   Białystok           

podlaski@pzd.pl www.pzdpodlaski.pl

Białystok - Łomża - Suwałki

Polski Związek Działkowców

Okręgowy Zarząd Podlaski